Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Aktuality

Chystá se

26. 11. 2017 - "CO ČEKAJÍ ČEŠI OD KATOLICKÉ CÍRKVE"

Farnost Vratislavice nad Nisou Vás zve na přednášku "Co čekají Češi od katolické církve“ - přednášet bude paní PhDr. Kateřina Pulkrábková - v neděli 26. listopadu 2017 v 9.45 - po mši svaté ve farním sále.

1. - 2. 12. 2017 - Duchovní obnova s P. Petrem Glogarem

Zveme Vás na duchovní obnovu ve Vratislavicích nad Nisou v pátek 1. a v sobotu 2. prosince 2017.

* Místo konání: sál a Kaple Vzkříšení

* Hostem bude: ThLic. et Mgr. Petr Glogar, OCD

* Téma: Být křesťanem v době vykloubené:

- kráčíme po této zemi a máme pohled upřený vzhůru

- konflikt zdroj růstu a dospívání

- odpovědnost a utváření společenství

* Pátek 1. 12. 2017

- 18.00 mše v kapli Vzkříšení

- 19.00 1. přednáška v sále

* Sobota 2. 12. 2017

- 8.45 ranní chvály v kapli

- 9.00 2. přednáška v sále

- 11.00 mše v kapli

- 12.00 společný oběd

- 13.00 3. přednáška v sále

Vezměte si s sebou Bibli.

V časech mimo uvedený program bude pan farář k dispozici pro svátost smíření a duchovní rozhovory.

25. 9. 2017 - KALENDÁŘ 2017

- Ve čtvrtek 28. září 2017 budou v 8.30 ranní chvály u sochy svatého Václava na Tyršově vrchu. Mše svatá bude v 17.00 hodin v kostele

Nejsvětější Trojice.

- V neděli 1. října 2017 budeme při bohoslužbě děkovat za úrodu.

- Od neděle 8. října 2017 budou již nedělní mše svaté v kapli Vzkříšení.

- Středa 11. října 2017 – v 19.00 - schůze farní rady – na faře.

- V sobotu 14. října 2017 v 8.30 mají setkání v sále členové Svazu včelařů.

- V neděli 22. října 2017 bude kostelní sbírka určena na misie. Děkujeme Vám všem, kteří se ke sbírce připojíte.

- Od čtvrtka 26. do soboty 28. října 2017 se bude konat podzimní prázdninový pobyt školních dětí.

- V neděli 29. října 2017 bude změna času !!! – vstáváme o hodinu později!!!.

- Ve středu 1. listopadu 2017 bude Slavnost všech svatých – sejdeme se v 17.00 hodin při mši v kapli Vzkříšení.

- Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – v 16.15 se sejdeme k modlitbě večerních chval na hřbitově, potom půjdeme do kaple Vzkříšení, kde bude v 17.00 hodin mše svatá.

- Ve středu 8. listopadu 2017 v 19.00 hodin se koná v klubu schůze farní rady.

- V sobotu 18. listopadu 2017 v 9.00 hodin se koná schůze Svazu včelařů v sále.

- v neděli 19. listopadu 2017 - je den Bible - uskuteční se sbírka na podporu biblického apoštolátu.

- V neděli 26. listopadu 2017 v 9.45 (po mši svaté) se uskuteční v sále přednáška paní PhDr. Kateřiny Pulkrábkové "Co čekají Česi od katolické církve“ (data z výzkumu) .

- V pátek a v sobotu 2. prosince 2017 se uskuteční duchovní obnova s P. Petrem Glogarem.

- V neděli 3. prosince 2017 po mši svaté se uskuteční volby nové farní rady.

- V neděli 3. prosince 2017 v 15.00 hodin proběhne v sále pohádka a Mikulášská nadílka pro předškolní a mladší školní děti.

- V úterý 5. prosince 2017 v 17.00 hodin se uskuteční v sále Mikuláš pro školní děti.

- V sobotu 9. prosince 2017 odpoledne bude Mikuláš pro seniory v Domově důchodců a školáky. Půjdeme spolu s Mikulášem, andělem a čertem do Domova seniorů na Nové Rudě. Důchodcům rozdáme dárky a zazpíváme jim. Sraz je ve 13.15 na faře.

- V sobotu 9. prosince 2017 v 18.00 hodin se bude konat v Kapli Vzkříšení adventní koncert pěveckého sboru KVINTUS.

- V neděli 10. prosince 2017 v 15.00 hodin budou v sále pod kaplí Adventní dílničky.

- Ve čtvrtek 14. prosince 2017 ve 14.00 hodin se uskuteční v sále setkání členů Sdružení občanů německé národnosti.

- Od soboty 16. do čtvrtka 21. prosince 2017 se uskuteční v sále pod Kaplí Výstava betlémů. Vstupné je dobrovolné. Výstava je spojená s prodejem výrobků ze včelího vosku. Prohlídka je možná od 14.00 – do 17.00 hodin. V dopoledních hodinách po domluvě pro základní školy a mateřské školy. Telefon mobil 733 116 965, 605 329 700, 604 835 889.

- V neděli 17. prosince 2017 v 17.00 hodin se uskuteční v kostele předvánoční koncert, který pořádá Městský obvod Vratislavice. Účinkovat budou také děti základní školy a mateřských škol.

13. 11. 2017 - BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2017 / 2018 – KAPLE VZKŘÍŠENÍ

Sobota 23. 12. 2017

* 15.30 - mše svatá v Domově důchodců

* 17.00 - mše svatá – liturgie 4. neděle adventní

Neděle 24. 12. 2017 - Štědrý den – v kapli k dispozici betlémské světlo

* 10.00 - stavění betléma

* 16.00 - Slavnost Narození Páně

* 22.00 noční bohoslužba slova

Pondělí 25. 12. 2017 - Slavnost Narození Páně – Boží Hod vánoční

* 8.30 - mše svatá

Úterý 26. 12. 2017 - Svátek svatého Štěpána

* 8.30 - mše svatá

Sobota 30. 12. 2017

* 15.30 - mše svatá v Domově důchodců

Neděle 31. 12. 2017

* 8.30 - mše svatá – Svátek Svaté rodiny - obnova manželských slibů

Pondělí 1. 1. 2018

* ! ! ! 9.30 ! ! ! - mše svatá – Slavnost Matky Boží Panny Marie

Sobota 6. 1. 2018

* 8.30 - mše svatá – Slavnost Zjevení Páně – Tří králů

* 15.30 - mše svatá v Domově důchodců

Neděle 7. 1. 2018

* 8.30 - mše svatá – Svátek Křtu Páně

* 17.00 - Tříkrálový koncert – Generace Gospel Choir

Stalo se

17. 2. 2017 - Život milovaných Božích dětí

Ve dnech 11. a 12. února proběhla ve farnosti Vratislavice nad Nisou postní duchovní obnova pod vedením Dr. Ing. Ladislava Heryána, Th.D. Sešlo se zde přes sto farníků a hostí, kteří přišli občerstvit se na duchu se známým salesiánským knězem.

Nejprve jsme se zeptali správce farnosti, jáhna Václava Vaňka, proč si vybral právě tohoto přednášejícího: „Vždy hledáme někoho, kdo nás naladí na blížící se svátky a vnese do našeho duchovního života čerstvý vítr. Míváme zde různé duchovní osobnosti, protože každý člověk je jiný, různě prožíváme i svoje křesťanství a každého mohou oslovit jiná slova. I letos jsme hledali někoho, kdo by vedl duchovní obnovu, a protože naše dcera studuje na škole, kde vyučuje P. Ladislav, oslovili jsme ho a on k nám přijel. Jsme za to velmi vděční, protože už název přednášek „Život milovaných Božích dětí“ dává jasně najevo, na jaký aspekt Ježíšova působení v církvi a v každém z nás se zaměříme. Láska je tím základním svorníkem, o němž potřebujeme všichni znovu a znovu slyšet.“

Dr. Ing. Ladislava Heryána jsme se zeptali, proč vybral pro soubor svých přednášek právě tato slova. Odpověděl takto: „Ve svých přednáškách reaguji na svého oblíbeného autora P. Henriho J. M. Nouwenna, nizozemského kněze, profesora a autora čtyřiceti knih, jehož jedna kniha nese název Život milovaných dětí. Budu mít celkem čtyři přednášky, v každé vysvětlím a popíšu jedno z následujících sloves: vzal, požehnal, lámal a dával. Tato slova jsou z ustanovení Poslední večeře, z Proměňování. Ježíš drží v rukou chléb, ale my víme, že tento chléb je Jeho tělo. Protože Ježíš tahle čtyři slovesa použil při proměně chleba ve své Tělo, můžeme si naši cestu životem na těchto čtyřech slovesech vysvětlit.

První sloveso, vzal, znamená, že jsme byli vzati, vybráni, zvoleni. Každý z nás byl pro svou jedinečnost vyvolen. Když jsem vybrán já, nevylučuje to vyvolení ostatních.

U slovesa požehnat se vrátíme k řeckému ekvivalentu, slovu, které znamená dobře mluvit. Bůh nás má stále stejnou měrou rád, stále o nás dobře smýšlí. My si můžeme vybrat, zda budeme žít v požehnání nebo v prokletí. Tato volba je na nás. Když zvolíme život v požehnání, budeme schopni i o svých blízkých dobře smýšlet a tím je podporovat na jejich cestě. Vědomí požehnání v sobě můžeme podporovat dvojím způsobem: za prvé pravidelnou modlitbou, která nebude jen ve slovech, ale bude spíše ztišením se před Pánem a nasloucháním Mu ve svém srdci, a za druhé kultivací přítomného okamžiku, to znamená, že se budeme snažit přítomnost prožívat a zakoušet.

Nyní ke slovesu lámal. Každý z nás je lámán, každý od starozákonních proroků až k umělcům, vydává plody právě prostřednictvím svých ran. Kdybychom nebyli lámáni, nemohlo by do nás zasvítit světlo, byli bychom zabednění, arogantní. Důležité je, abychom i v našem zlomení pociťovali, že jsme milované děti Boha.

Poslední sloveso je dával. Aby mohl být člověk šťastný, musí dávat. V dávání sebe sama druhým teprve rozkvétá naše lidství. Smrt je darováním se s konečnou platností a otevírá nám novou vzájemnost.“

Program duchovní obnovy začínal a končil mší svatou v kapli Vzkříšení. Svoje přednášky prokládal P. Heryán písněmi doprovázenými hrou na kytaru. Po sobotní mši svaté ještě následovala volná diskuse. Ukončil ji až odjezd P. Ladislava.

Zuzana Adamová, redaktorka časopisu Zdislava