Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Aktuality

Chystá se

25. 5. 2018 - Noc kostelů 2018

Srdečně Vás zveme na tradiční celorepublikově pořádanou akci Noci kostelů!!! Ve Vratislavicích bude budeme mít program, jak v kapli Vzkříšení, tak v kostele Nejsvětější Trojice.

KAPLE VZKŘÍŠENÍ

TANVALDSKÁ 51, TRAM 5, 11 (ZAST. VRATISLAVICE KOSTEL)

- přes silnici nad žlutou barokní budovou fary

Kaple Vzkříšení vznikla podle návrhu architekta Pavla Vaněčka a je součástí pastoračního střediska. Na její výzdobě se podílela Iva Ouhrabková z Liberce (předměty ze šamotu), ak. mal. Petr Veselý z Brna (obraz Vzkříšení, výtvarná díla Cesty Vzkříšeného a vitráže) a Pavel Hřebíček z Ketkovic (procesní kříž, svícen pod paškál, zvonky). Kapli vysvětil dne 29. prosince 2001 litoměřický biskup Mons. Josef Koukl.

PROGRAM

16.30-17.00 Modlitba růžence

17.00-17.45 Mše svatá

18.00-18.45 Kdo najde poklad aneb chvilka pro Vás všechny s duší dítěte… - krátká zamyšlení doprovázená hudebním programem dětí z farnosti

19.00-19.50 Komentovaná prohlídka kaple

20.00-21.00 Liturgický letokruh - pěvecký soubor I Dilettanti z Prahy

21.10-21.50 Varhanní concertino - ztišení v kapli za tónů varhan

22.00-22.15 Závěrečné modlitby Prosby za záležitosti, které jste svěřili přímluvným modlitbám a za naše město.

16.30-22.00 Po celou dobu večera, mimo konání jednotlivých programů, je příležitost k prohlídce kaple, osobnímu rozhovoru a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné, za rodiny, atd.), které proběhnou v rámci závěrečné modlitby v kapli Vzkříšení od 22.00h.

SÁL POD KAPLÍ

18.00-21.00 Výtvarná dílnička pro děti

18.00-21.00 Výstava výtvarných prací žáků ze ZŠ Vratislavice n.N.

18.00-21.00 Kavárna pod kaplí

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

TANVALDSKÁ 51, TRAM 5, 11 (ZAST. VRATISLAVICE KOSTEL)

Kostel Nejsvětější Trojice byl postaven v letech 1700-1701, z rozhodnutí hraběte Gallase, podle návrhu pražského architekta M. A. Canevalleho. Tato jednolodní barokní stavba nahradila původní dřevěný kostelík, který zde stával. Důkladnou opravou prošel v letech 1900-1901.

PROGRAM

16.00-22.00 Návštěva kostelní věže

18.00-19.00 Generace Gospel Choir - gospelové zpěvy pěveckého souboru

19.30-19.45 Pozdrav jaru - pěvecký sbor Zpívající Blechy při ZŠ Vratislavice

19.55-20.25 Večerníček v kostele - biblický příběh pro děti

20.35-21.15 Co vidíme v kostele? - komentovaná prohlídka kostela

21.20-21.50 Gregoriánský chorál - komentované ukázky jedno i vícehlasého chorálu v podání vokální skupiny Choroš z Liberce

18.00-22.00 Příležitost k osobnímu rozhovoru, modlitbě a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné, rodiny, za zemřelé, atd.) Modlitby se uskuteční v kapli Vzkříšení v 22.00h.

Další informace najdete na www.nockostelu.cz

Těšíme se na Vás!!!

13. 5. 2018 - Kalendář 2018

- Pátek 18. 5. - sobota 19. 5. - Svatodušní pochod z Bozkova do Jablonce n.N. Zakončení při vigilii ve Vratislavicích od 21h.

- Neděle 20. 5. 2018 – Slavnost Seslání Ducha svatého

- Úterý 22. 5. 2018 - výlet se seniory směrem na Smržovku

- Pátek 25. 5. 2018 – Noc kostelů

- Neděle 3. 6.2018 – Dětský den u Obrázku v Ruprechticích