Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Sezónní aktivity

Dětské dny libereckých farností

„Ten dělá to a ten zas tohle!“ aneb Desatero a více řemesel - 24. 5. 2003

Je sedm hodin ráno, sluníčko skrz záclony slabě osvětluje můj pokoj a na kalendáři figuruje datum sobota 24. května 2003. Což pro mě neznamená nic jiného než vstát a vyrazit na tradiční dětský den farností libereckého vikariátu, který se jako již léta koná u kostela U Obrázku.

Počasí se náramně vydařilo, sluníčko nám svítilo někdy až moc, a tak se již kolem deváté hodiny přiřítily k Obrázku první děti, kterých minutu za minutou stále přibývalo. A ačkoliv dnes koncertoval Severáček, do kterého chodí nejedno liberecké dítě, sešlo se nás tu nakonec více než osmdesát dětí z nejrůznější libereckých i mimolibereckých farností a ještě několik desítek dospělých.

Program začal dětskou mší svatou v kostele, kterou celebroval o. Faltejsek a potom pokračoval scénkami jednotlivých farností, tentokrát na téma „Podobenství“. Malí i velcí herci nám tak přiblížili třeba podobenství O nepoctivém správci či velmi známé podobenství O Samaritánovi. A co může být na dětském dnu lepšího než sponzorovaný oběd. Nejeden příchozí se těšil na tradiční párky, a taky že se dočkal. Každému tedy přišla vhod pauzička na oběd, při které mohl nerušeně sníst svých několik párků s chlebem a hořčicí.

Nyní už nás čekal hlavní bod programu – soutěžení! A že se letos sešlo méně dětí, o to více bylo řemesel, celých šestnáct. Nechyběla zde samozřejmě tradiční řemesla jako elektrikář, švadlena, kuchař, truhlář nebo kadeřník, ale objevila se zde i řemesla velmi kuriózní např. dlaždič, který nezkoušel znalosti hrubých výrazů, ale skládal pěknou obrázkovou dlažbu, či dojička s vynikající kozou ze Sovětského svazu(jí za jednu ale dojí za dvě, atd.). No, zábavy jsme si užili všichni požehnaně a paní prodavačky v krámku se sladkostmi se za celé odpoledne vůbec nezastavili.

Když jsem okolo čtvrté hodiny opouštěl již skoro prázdnou louku U Obrázku, říkal jsem si, že mám za sebou zase další povedenou akci, která se uskutečnila jenom díky spolupráci našich farností a ochotě pár jedinců, domluvit se týden předem na programu a zajisti vše potřebné. A co jsme v tu dobu ještě nikdo netušili? Že letošní dětský den takto proběhl již podesáté.

Kolik dětí z kolika farností se tu za ta léta vystřídalo? A nakolik spojila tato akce za ta léta liberecké farnosti? Myslím, že hodně. I já se pamatuji na ty časy, kdy jsme ještě jako děti běhali po louce po soutěžích a za žetony si pak kupovali sladkosti. A dnes již chystáme to samé pro naši mladší generaci.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se za těch deset let organizaci dětských dní věnovali. A také děkuji všem, kdo spolupracovali na přípravě letošního dětského dne, protože se moc povedl.

Dominik Fišer
Fronta na párky aneb oběd U Obrázku, foto Evelyn Bernard
Fronta na párky aneb oběd U Obrázku, foto Evelyn Bernard
Další fotografie naleznete ve fotoalbu.