Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Sezónní aktivity

Dětské dny libereckých farností

Olympiáda U Obrázku 2004 - 5. 6. 2004

Je sobota odpoledne pátého června a v Liberci U Obrázku hustě prší… Tak takto nějak probíhalo zakončení tradičního dětského dne farností libereckého vikariátu, který jako každoročně proběhl na louce U Obrázku. A ačkoliv déšť vyhnal všechny účastníky z louky už o trochu dříve, zařadil se určitě i tento mezi ty povedené.

Ale vraťme se pěkně na začátek, i když ten se od konce vůbec nelišil. Kolem deváté hodiny ráno, kdy se k Obrázku začaly trousit první děti se svými rodiči, venku vládlo nevlídné deštivé počasí a pokud jste se trochu rozhlédli kolem, nebylo vidět nic než mraky a pár nejbližších ruprechtických paneláků. Počasí odpovídala i účast na dopolední bohoslužbě, kterou pro děti sloužil přímo v kostelíku o. Bartoloměj OFM.

Po ní se už slova ujal další z františkánů b. Juniper, který děti provázel celým dnem. Na řadu nejprve přišly scénky, tentokráte s tématikou ze Starého zákona. V podání povětšinou malých dětí jsme tak po chvíli přípravy mohli shlédnout krátká pantomimická představení, co si tak vzpomínám, o Noemově arše, o Danielovi nebo o Jonášovi.

A protože do oběda zbývala ještě chvilka času, měl Juniper pro děti připraveno několik krátkých her, třeba prolézání obručí celé farnosti na čas. Jakmile však přijely párky, na které se snad všichni přítomní již nedočkavě těšili, nezbylo než zavelet k obědu. Výbornému obědu nechybělo vůbec nic, i sluníčko si už během dopoledne, sice poněkud váhavě, prodralo cestu skrz mraky. Snad ale možná, vlivem velkého přírustku přítomných v čase oběda nezbylo letos na přidání(jedlíci varují: pro příště, kdo nepřijde na začátek, bude bez oběda:).

Času na vytrávení nebylo věru mnoho, děti by byly soutěžily hned. Přesto, zahajovací ceremoniál olympiády U Obrázku 2004 se vynechat nemohl. Po nástupu farností i se svými krásnými vlajkami ale již nebylo možné děti udržet. A začalo se soutěžit…

Mraky si nedaly říct a zlověstně kroužily nad Libercem, ale sluníčko zatím stále vesele svítilo na všechny olympioniky, kteří se spolu utkávali v nejrůznějších disciplínách. Na výběr jich letos bylo celých šestnáct. Kdo chtěl, mohl si třeba zaplavat, a to U Obrázku žádný bazén není. Dále se házelo diskem(rozuměj hard-diskem) a koulí, hrál se golf i kuličky, skákalo se, střílely se penalty a atd. atd. No, ti nejrychlejší ze všech zvládli oběhnout všechny, ale já jsem k nim letos rozhodně nepatřil.

Všude ceny rostou, jen v krámku U Obrázku rok od roku klesají, a tak si každé z asi osmdesáti přítomných dětí mohlo za vysoutěžené losy letos domů odnést nemálo sladkostí. A také snad dobrou náladu z příjemně stráveného dne.

Komu všemu za toto úžasné dílo patří velký dík? Všem pořadatelům z jednotlivých farností, kteří celou akci několik týdnů dopředu připravovali, všem kněžím, kteří nás z farních pokladem finančně podpořili, našim sponzorům: pekárně Liberec, Příchovickým drůbežárnám a školní jídelně ve Vratislavicích, všem, kdo se ujali jednotlivých disciplín, a v neposlední řadě také našemu Pánu za pěkný den, a letos především za přející „nepřející“ počasí. Díky!

Petr Mach
Soutěž - hod diskem u Honzy Vojty a Dominika, foto Dominik Fišer
Soutěž - hod diskem u Honzy Vojty a Dominika, foto Dominik Fišer
Další fotografie naleznete ve fotoalbu.