Česky Deutsch English
Seiten der Pfarrei Vratislavice
Diözese Litoměřice | Liberecer Vikariat

Aktuality

19. 3. 2019 - Kalendář akcí

24. 5. Noc kostelů

2.6. Dětský den U obrázku

7.-8.6. Svatodušní pochod zakončený svatodušní vigilií v kapli Vzkříšení.

16.6. Farní pouť - Slavnost Nejsvětější Trojice

19.6. Zakončení školního roku (mše sv. 17h, poté opékání na farní zahrádce)

30.7.-2.8. Pobyt předškoláků v Hodkovicích

10.8.-17.8. Farní dovolená v Jeseníkách

(Domašov u Bělé pod Pradědem, kontakt: Pavel Fišer, mob. 602485321)

18.8.-21.8. Pobyt školních dětí v Hodkovicích

7. - 8. 6. 2019 - Svatodušní pochod 2019

Jiřetín pod Jedlovou - Hrádek nad Nisou - Vratislavice

Pátek 7. 6.

kytarové chvály v klášterní kapli v Jiřetíně pod Jedlovou

poté opékání buřtů (nutno si přivézt)

Sobota 8. 6.

pochod přes Kurort Jonsdorf a Kurort Oybin do Hrádku nad Nisou (asi 25 km), přejezd vlakem do Vratislavic

teplá večeře (gulášek)

21.00 svatodušní vigilie v Kapli Vzkříšení ve Vratislavicích, celebruje P. Michal Podzimek

S sebou

spacák, jídlo a pití, peníze na cestu a ubytování, pohodlnou obuv, ochranu proti dešti i slunci, dobré přátele i náladu

Přihlašujte se do 1. 6. na dominik.fiser (zavinac) seznam.cz

Plakátek ke stažení: http://farnost-vrat.rkc-lbc.cz/text/svatodusni-pochod-2019.pdf

2. 6. 2019 - Dětský den U obrázku

Srdečně zveme rodiny s dětmi na tradiční dětské skotačení U obrázku:-)

Letos proběhne Dětský den libereckých farností v neděli 2.6.

Začínáme registrací od 9h. Mše sv. v 9,30 v místní kapličce, poté biblické pantomimy pro děti. Po společném obědě (zajištěn pro všechny) budou pro děti připraveny soutěžní disciplíny s odměnami letos v tématu - Svět zvířat.

Plánované ukončení kolem 14,30h.

Přijťe! Těšíme se na Vás!!

Kontakt: veronika.havlinova@post.cz (605329700)

5. 5. 2019 - Změna nedělní mše sv.

Vzhledem k výsledkům farní ankety, návrhům členů pastorační rady a konečným stanoviskem administrátora naší farnosti byl čas začátku

nedělní bohoslužby určen na 11h. dopoledne.

Tento čas začne platit od měsíce května - tedy od neděle 5.5.

Výsledky farní ankety z 14.4.:

11hod … 105 hlasů

18hod … 35 hlasů

(z toho 13 lidí hlasovalo pro obě varianty, a byly odevzdány 4 lístky, kde nebyla zatržena žádná varianta).

19. 05. 2019 - Aktuální pořad bohoslužeb s farním ohlášením

Farní ohlášení s aktuálním pořadem bohoslužeb najdete zde: https://drive.google.com/open?id=1r62N4S0Q3C7vU7vLLj3xHLhNLDo1dSM8

24. 5. 2019 - Noc kostelů - program

Srdečně Vás zveme na tradiční noc kostelů do Vratislavic! Letos se uskuteční v pátek 24. 5. Program budete mít možnost navštívit, jak v kapli Vzkříšení, tak v kostele Nejsvětější Trojice.

KAPLE VZKŘÍŠENÍ

TANVALDSKÁ 51, TRAM 5, 11 (ZAST. VRATISLAVICE KOSTEL)

- přes silnici - za žlutou barokní budovou fary

Kaple Vzkříšení vznikla podle návrhu architekta Pavla Vaněčka a je součástí pastoračního střediska. Na její výzdobě se podílela Iva Ouhrabková z Liberce (předměty ze šamotu), ak. mal. Petr Veselý z Brna (obraz Vzkříšení, výtvarná díla Cesty Vzkříšeného a vitráže) a Pavel Hřebíček z Ketkovic (procesní kříž, svícen pod paškál, zvonky). Kapli vysvětil dne 29. prosince 2001 litoměřický biskup Mons. Josef Koukl.

PROGRAM

16.30-17.00 Modlitba růžence

17.00-17.45 Mše svatá

18.00-18.30 Modlitby z archy aneb na lodi je živo!

- program pro malé i velké

18.40-19.15 Večerníček v kapli

- biblický příběh pro děti

19.30-20.30 Liturgický letokruh

- pěvecký soubor I Dilettanti z Prahy

20.40-21.10 Komentovaná prohlídka kaple

21.20-21.50 Varhanní concertino

- ztišení v kapli za tónů varhan

16.30-22.00 Po celou dobu večera, mimo konání jednotlivých programů, je příležitost k prohlídce kaple, osobnímu rozhovoru a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné, za rodiny, atd.)

SÁL POD KAPLÍ

18.00-21.00 Výtvarná dílnička pro děti

18.00-21.00 Výstava výtvarných prací žáků ze ZŠ Vratislavice n. N.

18.00-21.00 Kavárna pod kaplí

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

TANVALDSKÁ 51, TRAM 5, 11 (ZAST. VRATISLAVICE KOSTEL)

Kostel Nejsvětější Trojice byl postaven v letech 1700-1701, z rozhodnutí hraběte Gallase, podle návrhu pražského architekta M. A. Canevalleho. Tato jednolodní barokní stavba nahradila původní dřevěný kostelík, který zde stával. Důkladnou opravou prošel v letech 1900-1901.

PROGRAM

16.00-22.00 Návštěva kostelní věže

17.30-18.30 Gospel Generation - gospelové zpěvy pěveckého souboru

18.45-19.15 Co vidíme v kostele? - komentovaná prohlídka kostela

19.30-19.45 Pozdrav jaru - pěvecký sbor Zpívající Blechy při ZŠ Vratislavice

20.00-20.30 Co vidíme v kostele? - komentovaná prohlídka kostela

20.35-21.00 Řeč varhan - prohlídka varhan s krátkou ukázkou hudby

21.15-22.00 Najdi si chvilku - čas ke ztišení, přemýšlení a modlitbě

18.00-22.00 Příležitost k osobnímu rozhovoru, modlitbě a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné, rodiny, za zemřelé, atd.).

12. 05. 2018 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Farní ohlášení a pořad bohoslužeb z neděle 12.5. najdete zde: https://drive.google.com/open?id=1zYrRj425x5QD11yW5gZdw-GdpDjiqjIO

5. 5. 2019 - Pořad bohoslužeb+farní ohlášení

Farní ohlášení a aktuální pořad bohoslužeb najdete zde: https://drive.google.com/open?id=1p75cnYpUeIcmGxSV5CclgnlsEPny79tw

28. 4. 2019 - Pořad bohoslužeb

Farní ohlášení a pořad bohoslužeb najdete zde: https://drive.google.com/open?id=116FeBM36iSv-hns5_cO68zLIPjluck5I

21. 04. 2019 - Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb a farní ohlášení z 21.4. najdete zde: https://drive.google.com/open?id=1rva9gAq_4-3B2sZ9c8J_ueKGlUCEfhgp

14. 4. 2019 - Velikonoční bohoslužby

Květná neděle 14. 4. - 8.30 mše svatá, žehnání ratolestí

Zelený čtvrtek 18.4. - 16.30 mše svatá

Velký pátek 19.4. - 16.00 křížová cesta, po ní velkopáteční obřady

Zmrtvýchvstání Páně 21.4. - 5.00 Vzkříšení - slavnost

Velikonoční pondělí 22.4. - 8.30 mše svatá

21. 4. 2019 - Žehnání pokrmů

Letos bude možnost nechat si požehnat pokrmy na Váš velikonoční domácí rodinný stůl. Žehnat pokrmy bude páter v sále pod kaplí po vigilii Vzkříšení, která začíná v neděli v 5h. ráno a pokračuje dále kolem 6,15h. epištolou, obnovou křtu, přijímáním eucharistie, atd. Pokrmy můžete přinést do sálu pod kaplí na určený-označený stůl buď v sobotu večer nebo v neděli ráno a po požehnání si je vzít domů a v kruhu svých nejbližších dále slavit Vzkříšení.

14. 4. 2019 - Farní ohlášení

Farní ohlášení+pořad bohoslužeb najdete: https://drive.google.com/open?id=16Copfyg2lzVYhvaWBHZZtrZ2vkK3gp9Z

20. 4. 2019 - Chvíle modlitby a ztišení

Možnost usebrání při tiché modlitbě bude v době velikonočních svátků v kapli Vzkříšení zvlášť: na Bílou sobotu od 9-11,30h. - Zapisujte se, prosíme na modlitební stráž u Nejsvětější svátosti! Kontakt: 605329700 Veronika Havlinová. (Jinak bude adorace také možná v pátek po velkopátečních obřadech a na Zelený čtvrtek...)

13. 2. 2019 - Charitní šatník uzavřen

Z kapacitních důvodů musíme provoz charitního šatníku na faře ve Vratislavicích zcela ukončit.

Děkujeme Vám za dosavadní vstřícnost a spolupráci v pomoci druhým!!

Darovat oblečení můžete i nadále ve sběrných textilních kontejnerech – Klokánek, apod. na vratislavickém sídlišti, vzhůru ulicí Nad školou, – do ulice Zámecký vrch – vedle obchodu s potravinami. Nebo je zavést do dalších středisek Charity, Červeného kříže, apod.

Děkujeme Vám za stálou ochotu pomoci potřebným a hledání cest, jak obdarovat druhé!!!

Kontakty:

NEJBLIŽŠÍ VÝDEJ OŠACENÍ: Ošacovací středisko Červeného kříže – Liberec – Staré město, Palachova 504/7. (proti zastávce MHD Šaldovo náměstí, v suterénu budovy Liduška)

Provozní doba: po – čt 9,00 – 13,00, pá 9,00 – 12,00.

Charitní šatník - Liberec - Františkov, Švermova 32. (v budově občanského sdružení „D“, mob. 727968190, naproti Základní škole)

Provozní doba: pondělí 12.00 - 17.00, úterý 10.00 - 15.00, středa 12.00 - 17.00, čtvrtek 10.00 - 15.00, pátek zavřeno.

(Ošacení buď za symbolickou cenu, nebo za poukázky na výdej ošacení, které vydává soc. odbor města, úřad práce, obecní úřad, pracovníci Charity, případně další neziskové organizace…)

Pomoc v nouzi pro Liberec, z. s. – pomoc@pvnliberecko.cz, mob. 775053902

- ošacení a nábytková banka - vydává ošacení a nábytek ve spolupráci s úřady sociálního zabezpečení.

7. 4. 2019 - Pořad bohoslužeb

Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení najdete na: https://drive.google.com/open?id=1n4csr0kabG8Ij_DBLPFkl5TljdjvFWK7

31. 3. 2019 - Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb a farní ohlášení najdete zde: https://drive.google.com/open?id=1d-bTN6Rl-dpVk-7vpO-9na8otsb7FU64

8. 3. 2019 - Křížové cesty

Křížové cesty v postní době se budou konat v kapli Vzkříšení vždy v pátek od 16,30h.(přede mší sv.) Srdečně zveme!!

24. 3. 2019 - Pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Pořad bohoslužeb z 24. 3. najdete na: https://drive.google.com/open?id=1dgCVa-HqzOrHanIR4qYqAGyZRsRw50Nl

24. 3. 2019 - Dětská bohoslužba

Mši sv. s prvky pro děti v kapli Vzkříšení oslavíme v neděli 24.3. Srdečně Vás zveme!