Česky Deutsch English
Seiten der Pfarrei Vratislavice
Diözese Litoměřice | Liberecer Vikariat

Aktuality

21. 10. 2018 - Poděkování za úrodu

V neděli 21. 10. při ranní mši sv. od 8,30h. v kapli Vzkříšení poděkujeme Bohu za všechny dary země. Budeme rádi, pokud si k požehnání přinesete i vy jakékoli plody (nejen) z vašich zahrádek, které již tradičně děti ponesou v obětním průvodu k oltáři. Tato neděle je zároveň i misijní neděle.

13. 10. 2018 - Sobotní mše sv. nebude

V sobotu ráno 13. 10. nebude avizovaná mše sv. v kapli Vzkříšení. Děkujeme za pochopení.

7. 10. 2018 - Aktuální pořad bohoslužeb a ohlášky v týdnu od 7. 10.

Aktuální pořad bohoslužeb a ohlášky v týdnu od 7. 10. jsou k dispozici ve formátu PDF: https://drive.google.com/open?id=1ax5ZXb3njyWQMgEUVaIGOaxCwuZ1hI1z

30. 9. 2018 - Aktuální pořad bohoslužeb a ohlášky v týdnu od 30. 9.

Od příští neděle budou všechny bohoslužby probíhat v Kapli Vzkříšení.

Aktuální pořad bohoslužeb a ohlášky v týdnu od 30. 9. jsou k dispozici ve formátu PDF: https://drive.google.com/file/d/1Q1uuyvH4FSL0N4Rk5mZhKm0DSUKyDJvs/view?usp=sharing

25. 9. 2018 - Náboženství ve školním roce 2018/2019

Náboženství ve školním roce 2018/2019 bude probíhat následovně:

středa 15.30 pro děti z 1. - 3. třídy

pondělí 15.00 pro děti ze 4. - 5. třídy

pátek 18.00 (po mši sv.) spolčo pro mladé od 6. třídy

23. 9. 2018 - Aktuální pořad bohoslužeb a ohlášky v týdnu od 23. 9.

Upozorňujeme na novou e-mailovou adresu farnosti farnostvratislavice (zavinac) gmail.com a farní telefonní číslo 739 381 215.

Aktuální pořad bohoslužeb a ohlášky v týdnu od 23. 9. jsou k dispozici ve formátu PDF: https://drive.google.com/open?id=1zz5kRtQBWWDmOQKOtyPrviKvdKvxG_DW

23. 9. 2018 - Poděkování našim duchovním a uvítání nového kněze

Poděkovat našim dlouholetým duchovním o. Antonínovi a Václavovi s ženou Vlastou plánujeme v neděli 23. 9. při i po mši sv. v sále pod kaplí Vzkříšení. Během tohoto setkání také budeme mít příležitost uvítat a setkat se s nově nastupujícím o. Rastislavem Kršákem. Těšíme se na setkání a srdečně Vás všechny zveme!

1. 9. 2018 - Změny ve farnosti a možnost setkání s arciděkanem

V naší farnosti dochází k změně duchovního a materiálního správce farnosti - administrátora, jímž byli o. Antonín Kejdana OFM a trvalý jáhen Václav Vaněk. Novým duchovním a zároveň materiálním správcem pro farnost je ustanoven od 15. 9. o. Rastislav Kršák - z řádu Verbistů. Než se bude moci ujmout svého úkolu, zástupně převezme jeho funkci od 1. 9. arciděkan o. Radek Jurnečka z Liberce.

O. Jurnečka zároveň zve farníky ke společnému setkání, s možností otázek všeho druhu ohledně změn a směřování farnosti do sálu pod kaplí Vzkříšení - na neděli 2. 9. od 19.30. Jste zváni!

15. 8. 2018 - Mše sv. v pátky

Pravidelné páteční mše sv. od 17h. budou slouženy až do odvolání v kostele Nejsvětější Trojice.

7. 8. 2018 - Výuka náboženství 2018/2019 - přihlášky

Výuka náboženství se bude opět letos konat na faře - ve farní klubovně. Počítáme se skupinkami 2.+3.třída a 4.-7.třída.

Jestli zahájíme výuku nových dětí - prvňáčků, bude záležet na zájmu rodičů i kapacitních možnostech.

Přihlášky s navrženými termíny si můžete vyzvedávat v kostele nebo přímo na faře. Můžeme Vám je také zaslat emailem: veronika.havlinova@post.cz.

Odevzdávejte prosíme do 6.9. O termínech a začátku výuky Vás budeme informovat.

5. 7. 2018 - Svátek Cyrila a Metoděje - mše svatá - 17.00 kaple

Mše svatá ve čtvrtek 5. 7. 2018 na svátek svatých Cyrila a Metoděje bude v kapli Vzkříšení v 17.00 hodin.

24. 6. 2018 - Info z farního ohlášení

- Od Slavnosti Nejsvětější Trojice (27.5.) již budou nedělní mše sv. slouženy v našem kostele.

- Mše v pátek od 17h. budou slouženy v kostele Nejsvětější Trojice!

- Prosíme o pomoc při úklidu kaple a kostela! Domluvte se, prosíme na času, který Vám bude vyhovovat...(604835889) Děkujeme moc!

- Od září očekáváme v naší farnosti nového administrátora - duchovního P. Rastislava Kršáka.

- Ve farnosti byl vytvořen seznam činností, aktivit a akcí, které spoluvytvářejí život naší farnosti. Pokud byste do nich chtěli nahlédnout a zároveň se chtěli více zapojit a přebrat si nějakou službu ve farnosti, kontaktujte nás! Budeme rádi! Zároveň děkujeme všem, kteří si již aktivně, obětavě nějakou službu přebrali a zvláště i těm, kteří vytrvale a dlouhodobě už nějakou službu ve farnosti vykonávají...(kontakt:veronika.havlinova@post.cz)

- akce, které ve farnosti aktuálně plánujeme, naleznete na našem webu v aktualitách, v oddíle Kalendář.

20. 6. 2018 - Rozloučení se školním rokem

Srdečně zveme děti, rodiče, prarodiče a další:-)příznivce ke společnému poděkování za celý školní rok. Budeme také prosit za ochranu Boží v době prázdnin.

Začínáme při mši sv. od 17h.v kapli Vzkříšení. Poté budeme společně opékat na farní zahrádce a hrát hry na farním dvoře..

Přijďte, budeme rádi!

P.S. Buřtíky a chléb s sebou! Ostatní zajistíme:-)

Těšíme se na Vás!!!

27. 5. 2018 - Zpráva z Noci kostelů:-)

Letošní program byl opravdu bohatý...

V kapli Vzkříšení, tak v kostele Nejsvětější Trojice jsme měli program jak pro děti, tak pro všechny již věkem vyzrálejší:-)

Vystoupili u nás poprvé přátelé z blízkého Liberce - skupina Choroš, kteří krásně zazpívali vícehlasé chorály. Úžasně notovaly i děti ze souboru Zpívajících Blech ze ZŠ Vratislavice pod vedením Jany Habelové. Poprvé za námi na Noc kostelů přijel i (skoro)profesionální:-) vokální soubor z Prahy - I Dilettanti, který vedl Čeněk Svoboda, a kteří bezvadně zazpívali staré středověké liturgické zpěvy, a další nádherné skladby...

Z domácích jsme mohli opět přivítat již tradičně Gospel Generation. A opět nezklamali:-)

Děkujeme ale také hlavně všem našim obětavým farníkům, kteří si připravili program v kapli Vzkříšení a v sále pro děti, tak dospělé:-) Zvlášť patří díky také všem našim dětem, kteří odvážně a moc pěkně zahrály na své nástroje a oživily tak dobrodružné čtení pro všechny generace:-)v rámci hledání pokladu v kapli.

Naše díky patří také p. Servinskému, který doprovází zvídavé návštěvníky na věž kostela a všem našim obětavým farníkům, kteří zajišťovali službu na recepcích nebo přinesli něco dobrého pro všechny do kavárny pod kaplí. Celkem jsme napočítali skoro 500 návštěvníků:-)

Těšíme se na Vás i příští rok! Přijďte!

27. 5. 2018 - Pouť naší farnosti

V neděli 27.5. společně oslavíme slavnost Nejsvětější Trojice, která je zároveň poutí naší farnosti. Mše sv. bude sloužena již v našem kostele Nejsvětější Trojice.

Srdečně Vás tímto chceme také pozvat i na společnou farní oslavu, která bude po mši sv. na dvoře u kaple Vzkříšení!

Těšíme se, že se společně setkáme a budeme mít čas si pohovořit a strávit spolu pěkný čas..:-) Všechny farníky i příznivce a přátele naší farnosti srdečně zveme!!! Mše sv. začíná v 8,30h:-)

25. 5. 2018 - Noc kostelů 2018

Srdečně Vás zveme na tradiční celorepublikově pořádanou akci Noci kostelů!!! Ve Vratislavicích bude budeme mít program, jak v kapli Vzkříšení, tak v kostele Nejsvětější Trojice.

KAPLE VZKŘÍŠENÍ

TANVALDSKÁ 51, TRAM 5, 11 (ZAST. VRATISLAVICE KOSTEL)

- přes silnici nad žlutou barokní budovou fary

Kaple Vzkříšení vznikla podle návrhu architekta Pavla Vaněčka a je součástí pastoračního střediska. Na její výzdobě se podílela Iva Ouhrabková z Liberce (předměty ze šamotu), ak. mal. Petr Veselý z Brna (obraz Vzkříšení, výtvarná díla Cesty Vzkříšeného a vitráže) a Pavel Hřebíček z Ketkovic (procesní kříž, svícen pod paškál, zvonky). Kapli vysvětil dne 29. prosince 2001 litoměřický biskup Mons. Josef Koukl.

PROGRAM

16.30-17.00 Modlitba růžence

17.00-17.45 Mše svatá

18.00-18.45 Kdo najde poklad aneb chvilka pro Vás všechny s duší dítěte… - krátká zamyšlení doprovázená hudebním programem dětí z farnosti

19.00-19.50 Komentovaná prohlídka kaple

20.00-21.00 Liturgický letokruh - pěvecký soubor I Dilettanti z Prahy

21.10-21.50 Varhanní concertino - ztišení v kapli za tónů varhan

22.00-22.15 Závěrečné modlitby Prosby za záležitosti, které jste svěřili přímluvným modlitbám a za naše město.

16.30-22.00 Po celou dobu večera, mimo konání jednotlivých programů, je příležitost k prohlídce kaple, osobnímu rozhovoru a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné, za rodiny, atd.), které proběhnou v rámci závěrečné modlitby v kapli Vzkříšení od 22.00h.

SÁL POD KAPLÍ

18.00-21.00 Výtvarná dílnička pro děti

18.00-21.00 Výstava výtvarných prací žáků ze ZŠ Vratislavice n.N.

18.00-21.00 Kavárna pod kaplí

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

TANVALDSKÁ 51, TRAM 5, 11 (ZAST. VRATISLAVICE KOSTEL)

Kostel Nejsvětější Trojice byl postaven v letech 1700-1701, z rozhodnutí hraběte Gallase, podle návrhu pražského architekta M. A. Canevalleho. Tato jednolodní barokní stavba nahradila původní dřevěný kostelík, který zde stával. Důkladnou opravou prošel v letech 1900-1901.

PROGRAM

16.00-22.00 Návštěva kostelní věže

18.00-19.00 Generace Gospel Choir - gospelové zpěvy pěveckého souboru

19.30-19.45 Pozdrav jaru - pěvecký sbor Zpívající Blechy při ZŠ Vratislavice

19.55-20.25 Večerníček v kostele - biblický příběh pro děti

20.35-21.15 Co vidíme v kostele? - komentovaná prohlídka kostela

21.20-21.50 Gregoriánský chorál - komentované ukázky jedno i vícehlasého chorálu v podání vokální skupiny Choroš z Liberce

18.00-22.00 Příležitost k osobnímu rozhovoru, modlitbě a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné, rodiny, za zemřelé, atd.) Modlitby se uskuteční v kapli Vzkříšení v 22.00h.

Další informace najdete na www.nockostelu.cz

Těšíme se na Vás!!!

18. - 19. 5. 2018 - Svatodušní pochod s vigilií v kapli Vzkříšení

Svatodušní pochod je příležitost... znovu a hlouběji si uvědomit Boží přítomnost ve svém životě... zažít seslání Ducha Svatého při svatodušní vigilii... ke chvále Hospodina našeho Boha. Letos v krásné přírodě Železnobrodska ve společenství fajn lidí. I cesta může být cíl a On je naším cílem.

Společné prožití svátků Seslání Ducha sv. začneme v pátek v Bozkově u Semil při kytarových chvalách od 19,30h. v kostele Navštívení Panny Marie. Poté společné opékání buřtů. Přespáváme na místní faře.

Ráno - v sobotu 19.5.- vyrážíme přes Držkov a Černou Studnici do Jablonce nad Nisou (asi 21km), poté přejezd vlakem do Vratislavic, zde na nás bude čekat občerstvení (gulášek) a odpočinek.

Svatodušní vigilii společně oslavíme v kapli Vzkříšení od 21h., celebrovat bude P. Radek Jurnečka.

S sebou: spacák, jídlo a pití, peníze na cestu a ubytování, pohodlnou obuv, ochranu proti dešti a slunci, dobré přátele i náladu.

Přihlašujte se prosíme na dominik.fiser@seznam.cz

Těšíme se na Vás!!!

www.signaly.cz/svatodusni-pochod-2018

17. 4. 2018 - Charitní šatník nepřijímá ošacení

Vzhledem ke kapacitním důvodům, musíme až do odvolání přerušit příjem ošacení do našeho charitního šatníku. Velkosklad v Broumově pro který ošacení shromažďujeme a který zajišťuje odvoz až do odvolání nepřijímá. Nejbližší kontejnery na textil najdete např. na vratislavickém sídlišti (asi 150m od nás) - u potravin CBA - Zámecký vrch 1314. O opětovném příjmu ošacení Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!!!

13. 5. 2018 - Kalendář 2018

- Pátek 18. 5. - sobota 19. 5. - Svatodušní pochod z Bozkova do Jablonce n.N. Zakončení při vigilii ve Vratislavicích od 21h.

- Neděle 20. 5. – Slavnost Seslání Ducha svatého

- Úterý 22. 5. - výlet se seniory směrem na Smržovku

- Pátek 25. 5. – Noc kostelů

- Neděle 27. 5. - Farní pouť - Slavnost Nejsvětější Trojice

- Neděle 3. 6. – Dětský den u Obrázku v Ruprechticích

- Neděle 10. 6. - Oslava a poděkování za 50.let kněžství našeho o. Antonína Kejdany při ranní mši sv.

- Středa 20. 6. - Rozloučení se školním rokem. Mše sv. v kapli Vzkříšení od 17h., poté opékání na farní zahrádce. Buřtíky s sebou:-)

- 31.7.-3.8. - Letní prázdninový pobyt pro předškolní a malé děti v Hodkovicích nad Mohelkou

- 11.8.-18.8. - Farní dovolení ve Slovenském Ráji

- 13.8.-18.8. - Letní tábor pro školáky v Janově nad Nisou

16. 4. 2018 - Temné časy krásných míst - komponovaný pořad

Srdečne Vás zveme do Kaple Vzkříšení v pondělí 16. dubna 2018 od 18.00 hodin na komponovaný pořad Temné časy krásných míst. Zazní svědectví silných rodinných příběhů studentů The Bohemian Choir FP TUL z let 1948 - 1968, která budou propojená sborovými skladbami.

Vystoupí:

The Bohemian Choir - komorní sbor FP TUL

Smíšený pěvecký sbor Aurea Rosa U3V TUL

Nastudovali a řídí:

Jana Konvalinková a Christopher Muffett

Klavírní doprovod: David Němec