Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Aktuality

12. 2. 2023 - Hmyzí karneval

Po nedělní dětské mši svaté (12. 2. od 11:00) zve farnost Vratislavice děti i dospělé všech libereckých farností na tradiční dětský karneval! Začátek karnevalu ve 12:30 - více informací naleznete na plakátku: https://drive.google.com/file/d/13Vlsc5PoyhtZQDfg4Z5UwelRAdo-t6Zd .

22. 1. 2023 - Nedělní ohlášky

Tento týden bude pravidelný pořad bohoslužeb (út 16:30, ne 11:00) a při úterní mši svaté budeme slavit památku sv. Františka Saleského.

Potvrzení o daru:

Kdo potřebujete vystavit potvrzení o daru, kontaktujte prosím otce Radka emailem.

Jarní prázdniny pro děti:

O jarních prázdninách se jako i v minulých letech vydáme na lyžování do Příchovic. Odjezd bude v pondělí 20. 2. 2023 v 8 hodin od budovy arciděkanství a návrat ve čtvrtek 23. 2. 2023 v cca 17 hodin. Cena pro jednoho účastníka je 2 600 Kč. V ceně je zahrnuta doprava, pojištění, strava, ubytování i skipas. Kdo má zájem, hlaste se prosím otci Radkovi emailem.

22. 1. 2023 - Ekumenický koncert

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů proběhne v neděli 22. ledna od 16:00 ekumenický koncert v kapli Vzkříšení. Všichni jste srdečně zváni!

8. 1. 2023 - Nedělní ohlášky

Příští týden bude pravidelný pořad bohoslužeb: mše sv. v úterý (10. 1. od 16:30) a příští neděli (15. 1. od 11:00) bude dětská mše svatá.

Modlitby matek:

• Zveme vás ve čtvrtek 12.1. od 19:30 do kaple Vzkříšení na modlitby matek.

7. 1. 2023 - Tříkrálový gospelový koncert

Přijměte pozvání na tříkrálový koncert koncert jabloneckého gospelového sboru Gospel Yetu, který vyrostl z původního libereckého sboru Gospel Generation. Koncert proběhne v sobotu 7. ledna od 17:00 v kapli Vzkříšení. Všichni jste zváni!

Plakátek: https://drive.google.com/file/d/1LZeFe4bhKDGAvJ2Y4WPZgUPZLKsdvuEu/view?usp=share_link.

18. 12. 2022 - Nedělní ohlášky

Vánoční pořad pohoslužeb:

• so 24. 12., 14:30 mše svatá, Štědrý den

• so 24. 12., 22:00 bohoslužba slova, Štědrý den

• ne 25. 12., 11:00 mše svatá, slavnost Narození Páně

• po 26. 12., 11:00 mše svatá, svátek sv. Štěpána

• út 27. 12., 16:30 mše svatá, svátek sv. Jana /s žehnáním vína/

• pá 30. 12., 16:30 mše svatá, svátek Svaté rodiny /s obnovou manželských slibů/

• so 31. 12., 16:30 mše svatá, poděkování za uplynulý rok

• ne 1. 1. 2023, 11:00 mše svatá, Slavnost Matky Boží Panny Marie

ZPOVÍDÁNÍ V ADVENTU:

• pondělí 19.12. od 17hod (zpovídá otec Michal)

• úterý 20.12. po mši (zpovídá otec Jeroným /změna!/)

Stavění betléma:

• Na Štědrý den ráno v 10:00 hodin jsou zvány všechny rodiny s dětmi do kaple k tradičnímu stavění betléma.

Betlémské světlo:

• Betlémské světlo bude k dispozici všem v zádveří Kaple Vzkříšení. A to na Štědrý den ráno od 9:00 do 11:00 hodin a odpoledne od 14:00 do 16:00.

Obnova manželských slibů:

• Obnova manželských slibů proběhne na Svátek Svaté rodiny v pátek 30.12. při mši svaté od 16:30 hodin.

Jarní prázdniny:

• V únoru bude možnost strávit jarní prázdniny lyžováním v diecézním centru pro mládež v Příchovicích. Více informací na plakátku https://drive.google.com/file/d/1d71e4Dgfsf_9i97z45aGLSHB20uhC8uB.

18. 12. 2022 - Adventní koncert v Hanychově

O 4. neděli adventní proběhne v kostele sv. Bonifáce v Liberci Hanychově od 18 hodin koncert libereckého pěveckého sboru A my taky pod vedením Kristýny Müllerové. Více informací na plakátku https://drive.google.com/file/d/1m9HxhO07i43S66tpScCAOStZ2vLofFTb nebo na webu hanychovského kostela https://kostel-hanychov.webnode.cz

11. 12. 2022 - Nedělní ohlášky

Tento týden bude pravidelný pořad bohoslužeb (úterý a neděle).

Mikulášská:

• Po skončení mše svaté vás všechny (a zvláště děti) zveme do sálu na mikulášskou besídku. Čeká na vás pohoštění, písničky, scénky, a také vzácná návštěva z nebe! Začínáme ve 12:30. Pohoštění je zajištěno.

Hudební pásmo dětí:

• Dnes od 17:00 hodin budou v kapli hrát děti farníků a děti ze ZŠ – hudba bude prokládána úvahami žáků 7. a 9. třídy. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na projekt Mary`s Meals.

ZPOVÍDÁNÍ V ADVENTU:

• úterý 13. 12. po mši (zpovídá otec Radek)

• pondělí 19.12. od 17hod (zpovídá otec Michal)

• úterý 20.12. po mši (zpovídá otec Radek)

Zápis z pastorační rady:

• 29. listopadu proběhlo setkání pastorační rady farnosti, zápis je k dispozici na nástěnce.

Tříkrálová sbírka:

• V sobotu 7. ledna 2023 od 10 hod. bude na vratislavickém sídlišti probíhat Tříkrálová sbírka. Prosím děti i dospělé, kteří by se mohli podílet na této akci, ať kontaktují Luboše mailem nebo telefonicky. Zároveň v tento den večer bude v Kapli Vzkříšení koncert Gospel Yetu - více informací na nástěnce.

11. 12. 2022 - Mikulášská besídka pro děti

Srdečně zveme děti i jejich rodiče v neděli 11. 12. od 12:30 na dětskou mikulášskou besídku. Více informaci naleznete na plakátku: https://drive.google.com/file/d/1tiz7Dc_r2nHS7GDFPfR2oWpiu6Gp4jfk

4. 12. 2022 - Nedělní ohlášky

Pořad bohoslužeb:

• úterý 6. 12. od 16:30 v Kapli Vzkříšení (mimořádně bez bez adorace).

• čtvrtek 8. 12. od 18:00 na ARCIDĚKANSTVÍ v Liberci (slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu). Ve Vratislavicích nebude v tento den sloužena žádná mše svatá!

• sobotní mše/bohoslužba slova v DD na Nové Rudě se až do odvolání (dlouhodobě) ruší

• neděle 11. 12. od 11:00 (dětská) mše sv.

Modlitby matek:

• Ve čtvrtek 8.12. od 19.30 hod. budou v kapli probíhat modlitby matek.

Mikulášská besídka:

• Příští neděli (11. 12.) bude dětská mše svatá a po ní vás všechny srdečně zveme na mikulášskou besídku. Na děti a dospělé čeká program plný písniček a scének. Kdo by mohl ještě pomoci s přípravou pohoštění hlaste se prosím u Zuzky nebo Luboše.

Hudební pásmo dětí:

• Příští neděli (11. 12.) od 17:00 hodin budou v kapli hrát děti farníků a děti ze ZŠ – hudba bude prokládána úvahami žáků 7. a 9. třídy. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na projekt Mary`s Meals.

Adventní koncert v Hanychově:

• Příští neděli (11. 12.) od 18:00 hodin proběhne v kostele sv. Bonifáce v Hanychově adventní koncert pěveckého sboru Kokrháček. Více infromací naleznete na stránkách hanychovského kostela: https://kostel-hanychov.webnode.cz.

Tříkrálová sbírka:

• V sobotu 7. ledna 2023 od 10 hod. bude na vratislavickém sídlišti probíhat Tříkrálová sbírka. Prosím děti i dospělé, kteří by se mohli podílet na této akci, ať kontaktují Luboše mailem nebo telefonicky. Zároveň v tento den večer bude v Kapli Vzkříšení koncert Gospel Yetu - více informací na nástěnce.

3. 12. 2022 - Adventní duchovní obnova s Michalem Podzimkem

Zveme Vás na adventní duchovní obnovu s Michalem Podzimkem na téma "Kdo jsem – já křesťan?" . Duchovní obnova proběhne v sobotu 3. prosince v kapli Vzkříšení a v sále pod kaplí.

Program viz plakátek: https://drive.google.com/file/d/1wQSLuQU29_zt9EAMiWUyzlrZ7N8Cj1TN

27. 11. 2022 - Nedělní ohlášky

Tento týden bude pravidelný pořad bohoslužeb.

Setkání pastorační rady:

• Pastorační rada farnosti se sejde toto úterý 29. 11. od 17:30 na faře.

Odpoledne pro seniory:

• Tento pátek 2. prosince se od 14:00 sejdou senioři k adventnímu posezení u kávy a čaje. Jste srdečně zváni.

Duchovní obnova s Michalem Podzimkem:

• Zveme Vás v sobotu 3. prosince od 8:40 na duchovní obnovu s Michalem Pozdimkem. Téma: "Kdo jsem – já křesťan?".

Program viz plakátek: https://drive.google.com/file/d/1wQSLuQU29_zt9EAMiWUyzlrZ7N8Cj1TN

Mikulášská (11.12):

• Za 14 dní v neděli (11. prosince) vás po dětské mši svaté zveme na mikulášskou besídku. Na děti i dospělé čeká program plný písniček a scének. Účast přislíbil i svatý Mikuláš s anděly. Začátek programu je ve 12:30 hodin. Kdo by mohl pomoci s přípravou hlaste se prosím u Luboše nebo Zuzky Bémové.

Včerejší duchovní obnova pro děti:

• V sobotu proběhla adventní duchovní obnova pro děti s P. Petrem Šabakou. Po duchovní obnově následovala mše sv., hry, promítání, oběd a tvořivé dílničky. Celá akce se moc povedla a zúčastnilo se jí celkem 30 dětí z libereckých farností.

Novokněz Milan Richter:

• Dnes u nás sloužil mši sv. novokněz P. Milan Richter a na konci mše sv. udílel novokněžské požehnání.

20. 11. 2022 - Nedělní ohlášky

Tento týden bude pravidelný pořad bohoslužeb.

Příští neděli (27. listopadu) bude první neděle adventní a budou se žehnat adventní věnce. Přineste si své adventní věnce a přede mší položte před obětní stůl.

Duchovní obnova pro děti (26. 11.):

• V sobotu proběhne adventní duchovní obnova pro děti s P.Petrem Šabakou, poté budou následovat tvořivé adventní dílničky. Více informací na plakátku: https://drive.google.com/file/d/1qWGnqYp0rnucbxstXTe5IFZkmF4LJIag .

Charita ve Rwandě:

• Ve středu 23.11.2022 od 18.30 se koná na arciděkanství přednáška slovem i obrazem ohledně života ve Rwandě a ohledně charitní činnosti v této zemi. Všichni jste srdečně zváni. Více informací na plakátku: https://drive.google.com/file/d/1xrzXMuoDPJKDANxcyKrDEADzwAulmTIx .

Průvodce adventem:

• Vzadu na stole je k získání Průvodce adventem - cena 20 Kč / kus.

Sbírka dek pro lidi bez domova:

• Začíná se ochlazovat a lidé bez domova více žádají možnost daru dek na zahřátí, prosím, kdo máte doma již nějaké vyřazené deky nebo které nepoužíváte, prosím o přinesení na arciděkanství, abychom mohli lidem bez domova touto cestou posloužit. Jedná se o běžné deky, ne prošívané.

26. 11. 2022 - Duchovní obnova pro děti s P. Petrem Šabakou

V sobotu 26. 11. 2022 zveme od 9:00 děti všech věkových skupin a všech libereckých farností na duchovní obnovu s P. Petrem Šabakou. Odpoledne bude pokračovat adventním tvořením pro děti.

Přihlašujte se prosíme do pátku 11. 11. 2022.

Více informací na plakátku https://drive.google.com/file/d/1qWGnqYp0rnucbxstXTe5IFZkmF4LJIag.

23. 11. 2022 - Přednáška o Rwandě na arciděkanství

Ve středu 23. listopadu od 18:30 proběhne v Liberci na arciděkanství přednáška na téma "Rwanda - Charita není jen pomoc, ale vztah". Více informací na plakátku https://drive.google.com/file/d/1xrzXMuoDPJKDANxcyKrDEADzwAulmTIx .

13. 11. 2022 - Nedělní ohlášky

Tento týden bude pravidelný pořad bohoslužeb.

Příští neděli (20. listopadu) bude slavnost Ježíše Krista Krále a při mši svaté bude možnost přijmout pomazání nemocných.

Diecézní setkání mládeže (18. - 20. 11.):

• O víkendu proběhne o víkendu diecézní setkání mládeže v Litoměřicích (https://www.dcml.cz/57-dsm/). Je možné přidat se k organizované skupině z arciděkanství, která vyráží v sobotu ráno po 6. hodině vlakem a vrací se ještě v sobotu večer zpět. V případě zájmu kontaktujte Otce Radka.

Adventní duchovní obnova pro děti:

• V sobotu 26. 11. od 9:00 hodin proběhne ve Vratislavicích duchovní obnova a adventní tvoření pro děti. Více informací na plakátku: https://drive.google.com/file/d/1qWGnqYp0rnucbxstXTe5IFZkmF4LJIag

Adventní duchovní obnova:

• V sobotu 3. prosince od 8:40 proběhne ve Vratislavicích duchovní obnova s Otcem Michalem Podzimkem na téma "Kdo jsem? Já křesťan". Více informací na plakátku: https://drive.google.com/file/d/1wQSLuQU29_zt9EAMiWUyzlrZ7N8Cj1TN .

6. 11. 2022 - Nedělní ohlášky

Tento týden bude pravidelný pořad bohoslužeb.

Příští neděli bude dětská mše a budeme slavit svátek svaté Anežky České.

Modlitby matek:

• Ve čtvrtek 10. 11. od 19:30 hodin proběhnou v Kapli Vzkříšení modlitby matek.

Diecézní setkání mládeže (18. - 20. 11.):

• Za dva týdny proběhne o víkendu diecézní setkání mládeže v Litoměřicích (https://www.dcml.cz/57-dsm/). Je možné přidat se k organizované skupině z arciděkanství, která vyráží v sobotu ráno po 6. hodině vlakem a vrací se ještě v sobotu večer zpět. V případě zájmu kontaktujte Otce Radka.

Pomazání nemocných:

• V neděli 20. 11. bude možnost při mši sv. přijmout pomazání nemocných.

Adventní duchovní obnova pro děti:

• V sobotu 26. 11. od 9:00 hodin proběhne ve Vratislavicích duchovní obnova a adventní tvoření pro děti. Více informací na plakátku: https://drive.google.com/file/d/1qWGnqYp0rnucbxstXTe5IFZkmF4LJIag

Adventní duchovní obnova:

• V sobotu 3. prosince od 8:45 proběhne ve Vratislavicích duchovní obnova s Otcem Michalem Podzimkem na téma "Kdo jsem? Já křesťan". Více informací na plakátku: https://drive.google.com/file/d/1wQSLuQU29_zt9EAMiWUyzlrZ7N8Cj1TN .

9. 11. 2022 - Evropská unie v čase krizí

Zveme Vás na přednášku politika, právníka a bývalého europoslance Pavla Svobody.Přednáška na téma "Evropská unie v čase krizí" proběhne ve středu 9. 11. od 18:00 v budově G technické univerzity. Více informací na plakátku https://drive.google.com/file/d/1flr_cx5BJWXb0_AB0vslONGEPsY3fJ69 .

30. 10. 2022 - Nedělní ohlášky

Pořad bohoslužeb:

• 1. 11.: V úterý budeme slavit při pravidelné mši svaté od 16:30 Slavnost Všech Svatých. Po mši svaté bude možnost adorace.

• 2. 11.: Ve středu je památka všech věrných zemřelých - sejdeme se k obřadům na hřbitově, které začnou ve 14:30.

• 6. 11.: Při příští nedělní mši svaté budeme děkovat za letošní úrodu. Můžete přinést výpěstky, které se vám letos urodily a přede mší je položit na stolek vzadu. Děti je při mši ponesou v průvodu.

Zápis z pastorační rady:

• Minulé úterý proběhlo setkání pastorační rady farnosti. Zápis z jejího jednání si můžete přečíst na nástěnce.

Výměna klíčů:

• V celém komplexu kaple, sálu a klubovny jsou vyměněné zámky. Kdo má nějaké původní klíče může je předat Lubošovi, nebo vhodit do poštovní schránky na faře.

Dětská duchovní obnova:

• V sobotu 26. listopadu od 9:00 hodin proběhne ve Vratislavicích duchovní obnova a adventní tvoření pro děti. Více informací k této akci naleznete u aktuality výše.

Pravidelná modlitba růžence:

• Každý všední den (mimo úterý, kdy je mše sv.) se modlíme od 16:30 hodin v kapli růženec.

23. 10. 2022 - Nedělní ohlášky

Tento týden bude pravidelný pořad bohoslužeb - viz https://farnost-vrat.rkc-lbc.cz/bohosluzby.php.

Modlitba růžence:

• Každý všední den (mimo úterý, kdy je mše sv.) se modlíme od 16:30 hodin v kapli růženec.

Bázárek pro Mary's Meal:

• Minulý týden bylo během dobročiného bazárku vybráno 14 066Kč. Spolu jsme nakrmili dalších 30 dětí na celý školní rok. Všem štědrým dárcům srdečné díky.

Nový kněz v Liberci:

• Včera v Liberci vysvětil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant na kněze Milana Richtera. Novokněz bude mít primiční mši svatou v neděli 30. října od 9:00 v kostele sv. Antonína Velikého v Liberci.