Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Aktuality

16.10. 2020 - Slovo otce Radka Jurnečky farníkům

Milí přátelé,

zdravím vás všechny v tento neobyčejný čas a vám všem, kteří jste v karanténě z jakýchkoliv důvodů, přeji mnoho vnitřní síly k trpělivosti, tichosti i smíření se s tím, co právě prožíváte, i když to nejsou lehké chvíle.

Když se zadíváme do minulosti, tak náš svět již mnohokrát sužovali různé těžkosti a mnohé se dařily uzdravit i společnou modlitbou, proto si myslím, že bychom se v tyto dny mohli semknout právě ve společné modlitbě více než v dnech jiných.

Proto bych si dovolil připomenout společnou jakoukoliv modlitbu ve 21 hod. a prosím v tyto dny, kdo můžete, modlete se modlitbu růžence, která mnohé mění.

S velkou vděčností a poděkováním vám všem za vše

P. Radek Jurnečka

18.10. 2020 - Bohoslužby a farní aktivity v době covidové

Vzhledem k epidemiologické situaci a vyhlášenému nouzovému stavu veškeré farní aktivity a bohoslužby v kapli Vzkříšení od 12. 10. do 25. 10. musíme zrušit!

Předsíňka Kaple Vzkříšení bude v neděli otevřena od 9-11h. k soukromé modlitbě. Jinak každý den od 16-17h.

Svátost eucharistie je udělována např.

- v arciděkanském kostele během 9-11h. a to v každou celou hodinu.

- v ruprechtickém kostele od 10-11,30h.

Nedělní mše sv. budou opět vysílány např. na Čt 2 od 10h, v Televizi Noe, na stránkách https://www.mseonline.cz/.

Pokud bychom měli opět přímý přenos bohoslužby přes facebookové stránky naší farnosti dáme Vám vědět.

Přejeme Vám požehnanou neděli v kruhu svých blízkých! Pevné zdraví a myslíme na Vás v modlitbě!!

18.10. 2020 - Inspirace pro duchovní život na každý den

Křesťanské promluvy k poslechu zde:

https://www.fortna.eu/uambonu

18. 10. 2020 - Videokázání pro děti

Nedělní videokázání otce Romana Vlka si můžete se svými dětmi shlédnout i zde:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201016kazani-otce-romana-vlka-nejen-pro-deti-neoblafnes-ho

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201010nedelni-videokazani-nejen-pro-deti-28-nedele-v-mezidobi

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201002nedelni-kazani-nejen-pro-deti-27-nedele-v-mezidobi

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200925nedelni-kazani-nejen-pro-deti-26-nedele-v-mezidobi

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200918nedelni-kazani-nejen-pro-deti-25-nedele-v-mezidobi

Požehnané dny!

9. 10. 2020 - Dopisy biskupa Jana Baxanta v době nouzového stavu

Biskup litoměřický Jan Baxant posílá pozdravení s pokyny ohledně opatření v nouzovém stavu pro farnosti. Přečíst si je můžete zde:

Dopis z 9. 10.

https://drive.google.com/file/d/10AH5wn_weUR45Xu2QJSJQJFLqVwZ7per/view?usp=sharing

3.10.

https://drive.google.com/file/d/1mbkOcxyFj3fDeBwDSgKxqrrYGB-B0gia/view?usp=sharing

S pozdravem a přáním Božího pokoje.

5. 10. 2020 - Víra a nevíra v neobvyklé době

Česká křesťanská Akademie srdečně zve na diskusi profesora Tomáše HALÍKA, docenta Davida VÁCLAVÍKA a pátera Michala PODZIMKA.

Pondělí 5.10. od 18h. ON-LINE.

Více informací zde:

https://drive.google.com/file/d/1nxBjlSILmAQgQSxIABqx7iPf4EKgT-67/view?usp=sharing

4. 10. 2020 - Farní ohlášení a aktuální pořad bohoslužeb

Farní ohlášení z neděle 4.10. zde:

https://drive.google.com/file/d/1Xu9FA7PJqHx5QanDH2P2O97MTNgMenqH/view?usp=sharing

29. 9. 2020 - Kalendář plánovaných akcí ve farnosti

PLÁNOVANÉ AKCE:

18. 10. Mše sv. s prvky pro děti - Misijní neděle

13. 10. Úklid kostela Nejsvětější Trojice po mši sv.

25. 10. Poděkování za úrodu v kapli Vzkříšení.

15. 11. Pomazání nemocných

22. 11. Mše sv. s prvky pro děti

26. 11. Adventní věnečky v Domově důchodců

29. 11. Adventní dílničky pro děti v sále

13. 11. Mikuláš pro děti v sále pod kaplí

Všechny farní akce se uskuteční dle možností epidemiologických opatření... Tedy termíny dáváme :-), ale záleží na aktuálních nařízeních vlády a ministerstva zdravotnictví.

Sledujte tak prosíme, aktuální opatření a zprávy o akcích na našem webu nebo v ohláškách!

Požehnané dny!

27. 9. 2020 - Farní ohlášení a aktuální pořad bohoslužeb

Farní ohlášky z neděle 27. 9. naleznete zde:

https://drive.google.com/file/d/1OJ_fOLsqz_H3V0Ln7LrH_46vVYwruRRW/view?usp=sharing

27. 9. 2020 - Mše sv. v kapli Vzkříšení

Nedělní mše sv. budou slouženy již v kapli Vzkříšení (jako obvykle od 11h.) Mše sv. v úterý (16,30) a páteční bohoslužba (17,00) slova jsou v kapli i nadále.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením prosíme, sledujte i nadále nařízení vlády.

Zásady desinfekce u vstupu a roušky jsou již automatická zdravotní opatření.. Děkujeme! Pěkný den!

10.9. 2020 - Organizace výuky náboženství 2020/21

Organizace výuky náboženství pro farnost Vratislavice k nahlédnutí zde:

https://drive.google.com/file/d/1fUGycK8u3prU1FOY1esueg8H9um0hX4b/view?usp=sharing

Výuka náboženství pro nejmladší školní děti ve Vratislavicích začíná úterkem 8. 9.

Výuka školních dětí na arciděkanství začíná v týdnu od 28. září.

Přihláška na výuku ke stažení zde:

https://drive.google.com/file/d/1XscTM0xRMQidjfbzMmnhCYCNN1XoRLge/view?usp=sharing

13. 9. 2020 - Farní ohlášení a aktuální pořad bohoslužeb

Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlas z neděle 13.9. najdete zde:

https://drive.google.com/file/d/1jn-XM_WOaLbwQmYqIadVEVl5xQ05m28h/view?usp=sharing

20. 9. 2020 - První svaté přijímání ve farnosti

V neděli 20.9. plánujeme pro našich 10 dětí z farnosti s jejich rodinami slavnost, kdy poprvé přijmou Krista v eucharistii.

Modleme se za ně, aby pro ně byla tato chvíle povzbuzením na jejich cestě ke Kristu, jako jejich blízkému příteli i otci.

Slavnost se bude konat v kapli Vzkříšení při mši sv. od 11h.

Malé občerstvení a setkání po slavnostní mši sv. plánujeme venku na farním dvoru. Na dvoře tak nebude možnost parkování..

Vzhledem k menšímu prostoru kaple, tedy omezené kapacitě i epidemiologickým zásadám jsme se rozhodli pro možnost živého internetového přenosu z kaple Vzkříšení.

Na tomto odkazu budete mít také možnost sledovat farní slavnost:

http://www.facebook.com/farnostvratislavice

Kéž Pán žehná našim farním dětem!

22. 9. 2020 - Půlnoc v pohraničí - Akce K

Srdečně zveme na inspirativní divadelní inscenaci o Akci K - zábor mužských klášterů v Československu roku 1950.

22. 9. v kostele Nalezení sv. Kříže v Liberci od 19h. Plakátek najdete zde:

https://drive.google.com/file/d/1Gee0YNj3rIB2Fkt01eyvww1TQs9WEPY3/view?usp=sharing

6. 9. 2020 - Farní ohlášení a pořad bohoslužeb

Farní ohlášení z neděle 6. 9. naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/1Zfl2l7dmnRKBYrMbcwy0CgPa2s90oVVO/view?usp=sharing

30. 8. 2020 - Pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Farní ohlášení z neděle 30. 8. s pořadem bohoslužeb v tomto týdnu naleznete zde:

https://drive.google.com/file/d/1krPD3gWop2d8rCPaU7R2UuOWzj3GNWnk/view?usp=sharing

Požehnaný týden!

27. 8. 2020 - Videokázání pro děti

Nedělní kázání pro děti - otce Romana Vlka naleznete zde:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200905nedelni-kazani-nejen-pro-deti-23-nedele-v-mezidobi

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200828nedelni-kazani-nejen-pro-deti-22-nedele-v-mezidobi

26. 07. 2020 - Mzdový účet farnosti

Biskupství litoměřické přestává financovat platy pastoračních asistentů postupně po celé diecézi. V naší farnosti k tomuto dochází 1.8.2020.

Farnost si chce od 1.8. platit pastoračního asistenta na poloviční úvazek a brigádníka na údržbu farního komplexu.

Za tímto účelem byl zřízen mzdový účet farnosti u UniCreditBank, který bude sloužit pouze k financování mzdových nákladů pro tyto zaměstnance.

Číslo účtu je: 571014000/2700.

Ke konci roku bude možné získat potvrzení o vašich darech. Připište, prosíme k platbě jméno dárce.

Děkujeme, že se podílíte na životě farnosti i tímto způsobem!

26. 7. 2020 - Farní ohlášení a aktuální pořad bohoslužeb

Farní ohlášení z neděle 26. 7. naleznete zde:

https://drive.google.com/file/d/1qnCs_dnjJqq0n3VM04PPNWzpmj6_ATaK/view?usp=sharing

Požehnanou neděli!

19. 7. 2020 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Aktuální pořad bohoslužeb s farním ohlášením najdete zde:

https://drive.google.com/file/d/1AL-CHO2sUbIxED3SU1NtVRPryp2HFFtC/view?usp=sharing

Požehnané dny!