Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Aktuality

27. 9. 2020 - Mše sv. v kapli Vzkříšení

Nedělní mše sv. budou slouženy již v kapli Vzkříšení (jako obvykle od 11h.) Mše sv. v úterý (16,30) a páteční bohoslužba (17,00) slova jsou v kapli i nadále.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením prosíme, sledujte i nadále nařízení vlády.

Zásady desinfekce u vstupu a roušky jsou již automatická zdravotní opatření.. Děkujeme! Pěkný den!

27. 9. 2020 - Videokázání pro děti

Nedělní videokázání otce Romana Vlka si můžete se svými dětmi shlédnout i zde:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200925nedelni-kazani-nejen-pro-deti-26-nedele-v-mezidobi

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200918nedelni-kazani-nejen-pro-deti-25-nedele-v-mezidobi

Požehnané dny!

20. 9. 2020 - První svaté přijímání ve farnosti

V neděli 20.9. plánujeme pro našich 10 dětí z farnosti s jejich rodinami slavnost, kdy poprvé přijmou Krista v eucharistii.

Modleme se za ně, aby pro ně byla tato chvíle povzbuzením na jejich cestě ke Kristu, jako jejich blízkému příteli i otci.

Slavnost se bude konat v kapli Vzkříšení při mši sv. od 11h.

Malé občerstvení a setkání po slavnostní mši sv. plánujeme venku na farním dvoru. Na dvoře tak nebude možnost parkování..

Vzhledem k menšímu prostoru kaple, tedy omezené kapacitě i epidemiologickým zásadám jsme se rozhodli pro možnost živého internetového přenosu z kaple Vzkříšení.

Na tomto odkazu budete mít také možnost sledovat farní slavnost:

http://www.facebook.com/farnostvratislavice

Kéž Pán žehná našim farním dětem!

13. 9. 2020 - Farní ohlášení a aktuální pořad bohoslužeb

Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlas z neděle 13.9. najdete zde:

https://drive.google.com/file/d/1jn-XM_WOaLbwQmYqIadVEVl5xQ05m28h/view?usp=sharing

22. 9. 2020 - Půlnoc v pohraničí - Akce K

Srdečně zveme na inspirativní divadelní inscenaci o Akci K - zábor mužských klášterů v Československu roku 1950.

22. 9. v kostele Nalezení sv. Kříže v Liberci od 19h. Plakátek najdete zde:

https://drive.google.com/file/d/1Gee0YNj3rIB2Fkt01eyvww1TQs9WEPY3/view?usp=sharing

10.9. 2020 - Organizace výuky náboženství 2020/21

Organizace výuky náboženství pro farnost Vratislavice k nahlédnutí zde:

https://drive.google.com/file/d/1fUGycK8u3prU1FOY1esueg8H9um0hX4b/view?usp=sharing

Výuka náboženství pro nejmladší školní děti ve Vratislavicích začíná úterkem 8. 9.

Výuka školních dětí na arciděkanství začíná v týdnu od 28. září.

Přihláška na výuku ke stažení zde:

https://drive.google.com/file/d/1XscTM0xRMQidjfbzMmnhCYCNN1XoRLge/view?usp=sharing

6. 9. 2020 - Farní ohlášení a pořad bohoslužeb

Farní ohlášení z neděle 6. 9. naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/1Zfl2l7dmnRKBYrMbcwy0CgPa2s90oVVO/view?usp=sharing

30. 8. 2020 - Pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Farní ohlášení z neděle 30. 8. s pořadem bohoslužeb v tomto týdnu naleznete zde:

https://drive.google.com/file/d/1krPD3gWop2d8rCPaU7R2UuOWzj3GNWnk/view?usp=sharing

Požehnaný týden!

27. 8. 2020 - Videokázání pro děti

Nedělní kázání pro děti - otce Romana Vlka naleznete zde:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200905nedelni-kazani-nejen-pro-deti-23-nedele-v-mezidobi

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200828nedelni-kazani-nejen-pro-deti-22-nedele-v-mezidobi

26. 07. 2020 - Mzdový účet farnosti

Biskupství litoměřické přestává financovat platy pastoračních asistentů postupně po celé diecézi. V naší farnosti k tomuto dochází 1.8.2020.

Farnost si chce od 1.8. platit pastoračního asistenta na poloviční úvazek a brigádníka na údržbu farního komplexu.

Za tímto účelem byl zřízen mzdový účet farnosti u UniCreditBank, který bude sloužit pouze k financování mzdových nákladů pro tyto zaměstnance.

Číslo účtu je: 571014000/2700.

Ke konci roku bude možné získat potvrzení o vašich darech. Připište, prosíme k platbě jméno dárce.

Děkujeme, že se podílíte na životě farnosti i tímto způsobem!

26. 7. 2020 - Farní ohlášení a aktuální pořad bohoslužeb

Farní ohlášení z neděle 26. 7. naleznete zde:

https://drive.google.com/file/d/1qnCs_dnjJqq0n3VM04PPNWzpmj6_ATaK/view?usp=sharing

Požehnanou neděli!

19. 7. 2020 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Aktuální pořad bohoslužeb s farním ohlášením najdete zde:

https://drive.google.com/file/d/1AL-CHO2sUbIxED3SU1NtVRPryp2HFFtC/view?usp=sharing

Požehnané dny!

12. 7. 2020 - Farní ohlášení a aktuální pořad bohoslužeb

https://drive.google.com/file/d/1NVF4kx5CDnbCo4qAWVgaZboDMpdLTmoO/view?usp=sharing

5. 7. 2020 - Farní ohlášení s aktuálním pořadem bohoslužeb

https://drive.google.com/file/d/17dzNolg7yST88u8gnK1gdBRVBZna2dsZ/view?usp=sharing

5. 7. 2020 - Rozvrh pravidelných bohoslužeb v Liberci - arciděkanství a Vratislavice n.N.

Rozvrh pravidelných nedělních mší sv.:

https://drive.google.com/file/d/18Gtw3TY-SiAZZP5n5VH3hqOEauIbJjb9/view?usp=sharing

Rozpis pravidelných mší sv. ve všední dny:

https://drive.google.com/file/d/1miwIaujxfbC5V6QxBJ2cc1IK1N1LPhTV/view?usp=sharing

4. 7. 2020 - Slovo papeže Františka

Papež František: Boží hlas nikdy neslibuje lacinou radost

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200701papez-bozi-hlas-nikdy-neslibuje-lacinou-radost

Otec František:"Eucharistie umožňuje zůstávat v Ježíšově lásce"(z 14.6.)

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31244

Papež: Věřit znamená přijmout Boha-Lásku (ze 7. 6.)

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200607papez-verit-znamena-prijmout-boha-lasku

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem (z 3.6.)

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200603papez-frantisek-buh-nas-nikdy-neopusti-je-nasim-spolecnikem-a-pruvodcem

Papež František: My, lidé, jsme chrámem Ducha svatého, nikoli ekonomik

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200531papez-frantisek-my-lide-jsme-chramem-ducha-svateho-nikoli-ekonomik

Papež František: Vzkříšený Ježíš je přítomen ve Slovu, svátostech a působením Ducha

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200525papez-frantisek-vzkriseny-jezis-je-pritomen-ve-slovu-svatostech-a-pusobenim-ducha

Papež: Směji se sám sobě, a to je velmi důležité!

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200522papez-smeji-se-sam-sobe-a-to-je-velmi-dulezite

Papež František: Tajemství stvoření otevírá srdce k modlitbě

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200520papez-frantisek-tajemstvi-stvoreni-otevira-srdce-k-modlitbe

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200513ranni-prenosy-papezskych-msi-skonci-18-kvetna-u-hrobu-jana-pavla-ii

Papež František: Víra je protest proti strádání, jehož důvod neznáme

Dnes 6. 5. Svatý otec zahájil nový cyklus nazvaný „mysterium modlitby“. Vyzval věřící, aby nikdy nezadusili touhu po naději a spasení.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200506papez-vira-je-protest-proti-stradani-jehoz-duvod-nezname

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200425list-svateho-otce-vsem-vericim-k-mesici-kvetnu

Papež František: "Bezbranná a odzbrojující Ježíšova láska vzkřísila srdce učedníka"

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200419papez-frantisek-bezbranna-a-odzbrojujici-jezisova-laska-vzkrisila-srdce-ucednika

Papež František: "Pán chápe svůj pokoj jinak než tento svět"

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30943

"Vzkříšeným je Ukřižovaný, nikdo jiný"

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30928

3. 7. 2020 - Videokázání pro děti

Pravidelná nedělní videokázání pro děti můžete spolu s dětmi sledovat na web stránkách www.cirkev.cz. Požehnaný celý týden!

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200710videokazani-nejen-pro-deti-15-nedele-v-mezidobi

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200703videokazani-nejen-pro-deti

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200626videokazani-nejen-pro-deti-13-nedele-v-mezidobi

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200621nedelni-videokazani-nejen-pro-deti

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200612videokazani-nejen-pro-deti-11-nedele-v-mezidobi

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200605videokazani-pro-deti-slavnost-nejsvetejsi-trojice

2. 7. 2020 - Církev - aktuality

Aktuální dění v církvi můžete sledovat na těchto webových stránkách:

https://www.cirkev.cz/aktuality

Slovo litoměřického biskupa Jana Baxanta a další zprávy z litoměřické diecéze si můžete pročíst na těchto webových stránkách:

https://www.dltm.cz/ S pozdravem!

28. 6. 2020 - Farní ohlášení a aktuální pořad bohoslužeb

https://drive.google.com/file/d/1xiuZy6djVUEPogmINxWzMLJpNwll_BGm/view?usp=sharing

26. 6. 2020 - Kalendář akcí ve farnosti

Prezentace ekonomiky naší farnosti za rok 2019 v sále pod kaplí - 30. 6. od 18h.

Pobyt pro předškolní děti v Hodkovicích od 28.-30.7.

Tábor pro školní děti v Osečné od 9.-15.8. Kontakt: veronika.havlinova@post.cz, 605329700.

Farní dovolená v Orlických horách od 8.- 15.8. Kontakt: Pavel Fišer:pavel204@post.cz

Slavnost 1. sv. přijímání (původně 24. 5.) odloženo na 20. září.

O dalších akcích Vás zde budeme aktuálně informovat..