Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Aktuality

6. 1. 2020 - Kalendář akcí ve farnosti

25.1. - Ples libereckých farností od 20h. v restauraci U Košků

26.1. - Mše sv. s prvky pro děti od 11h. v kapli Vzkříšení

7.-8.2. - Duchovní obnova s P. Ladislavem Heryánem

15.2. - Karneval pro děti a poté společné farní masopustní setkání v sále

18.2. - Setkání pastorační rady farnosti od 18h.

13.-14.3. - Duchovní obnova s mons. Václavem Malým

23. 1. 2020 - Výsledky tříkrálové sbírky ve Vratislavicích

Tříkrálová sbírka proběhla ve Vratislavicích letos opět velmi úspěšně.

Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli jakýmkoli způsobem pro zdar akce!

Díky patří jak těm, kteří ochotně přijali malé koledníky a přispěli do tříkrálové kasičky, tak i těm, kteří obětavě chodili-koledovali po Vratislavicích a zpívali, tedy dětem i jejich doprovodům.

Díky patří i zpěvákům z jabloneckého sboru Gospel Yetu, kteří výtěžek svého koncertu věnovali ve prospěch tříkrálové sbírky. Do kasičky České Charity se vybralo při tomto koncertu 5 994 Kč.

Celková částka byla ovšem mnohem vyšší. Celkem lidé ve Vratislavicích do evidovaných kasiček přispěli částkou 38 691 Kč.

Výtěžek ze sbírky z Liberce je tradičně určen na podporu Hospice sv. Zdislavy, na projekt "Adopce na dálku", na podporu dětí ze sociálně slabých rodin, na prevenci patologických jevů u dětí a mládeže, na podporu handicapovaných znevýhodněných a jinak potřebných osob. Na mimoškolní aktivity dětí a mládeže a na podporu Domovů pro matky s dětmi v tísni, Domova pokojného stáří a Charitního šatníku, jež provozuje Oblastní charita Liberec.

Farnost ve Vratislavicích tradičně přispívá na projekt "Adopce na dálku", kde podporujeme 2 dívky v Indii. Dále podporuje sociálně slabé a znevýhodněné v blízkém okolí formou potravinových darů, apod.

Výsledky tříkrálové sbírky v celé České republice si můžete najít na webových stránkách Charity - www.charita.cz. Zde naleznete aktuální informace ze všech diecézí v naší republice.

Děkujeme všem vstřícným a obětavým dárcům!!

7. - 8. 2. 2019 - Duchovní obnova s páterem Ladislavem Heryánem

Plakátek s informacemi o duchovní obnově najdete zde: https://drive.google.com/open?id=1LiAW6xr9QgRUxhNXP9AaeODYxREDqDaU

19. 1. 2020 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Farní ohlášení a aktuální pořad bohoslužeb z neděle 19.1. najdete zde:https://drive.google.com/open?id=1vUt3vt9MnuijPm88d805ZoTVkiQ2JuLX

18. - 24. 1. 2020 - Ekumenický týden modliteb libereckých církví

Rozpis setkání v jednotlivých církvích během ekumenického týdne modliteb libereckých církví naleznete zde: https://drive.google.com/open?id=1vpU_iGvKEF5bt74ib_-oRYkekWosp01V

19. 1. 2020 - Ekumenický koncert v kapli Vzkříšení

Plakátek na koncert najdete zde: https://drive.google.com/open?id=1VCiC-fEHesjzrRBgkiG64UCMuL--xiDG

12. 1. 2020 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Farní ohlášení z neděle 12.1. a aktuální pořad bohoslužeb zde: https://drive.google.com/open?id=1dycA3iKrZhqEPgd2ad6lQHViOrf8bPpr

17. 1. 2020 - Noemův úkol - přednáška o ekologii

Plakátek na přednášku naleznete zde: https://drive.google.com/open?id=1_2Buw7WseG9dmFO-dczsw9cjTXlP8mWJ

16. 1. 2020 - Koncert v kapli Vzkříšení

Plakátek na koncert zde: https://drive.google.com/open?id=1i5UQpvaqcFa6twPmfxVCNiM_hWldYlI9

5. 2. 2020 - Pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Farní ohlášení s pořadem bohoslužeb z neděle 5.1. naleznete zde: https://drive.google.com/open?id=1Gu5SAdlCULnl66XFzAIVwBBLGMedFphB

24. 12. 2019 - Vánoční bohoslužby v kapli Vzkříšení

Srdečně Vás zveme do kaple Vzkříšení na Vánoční bohoslužby!

Štědrý den (úterý) 24. 12.

– 14,30h. - mše sv. pro rodiny s dětmi

- 22,30h. – bohoslužba slova (půlnoční)

Narození Páně (středa) 25. 12. v 11h.

Sv. Štěpán (čtvrtek) 26. 12. v 11h.

Výročí posvěcení kaple a svátek Svaté rodiny (neděle) 29. 12. v 11h. (s obnovou manželských slibů)

Silvestr (úterý) 31. 12. v 17h.

Matky Boží - Nový rok (středa) 1. 1. v 11h.

Slavnost Zjevení Páně - Tří králů (pondělí) 6. 1. v 17h.

29. 12. 2019 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

https://drive.google.com/open?id=1kV-y0_1BpihybN_9pgOasJlGrB_jQRn-

22. 12. 2019 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Farní ohlášení a pořad bohoslužeb najdete zde: https://drive.google.com/open?id=1h6Bm5GKqT3k9umhSvI2Im_n84RIc56YU

24. 12. 2019 - Betlémské světlo v kapli Vzkříšení

Betlémské světlo bude letos k dispozici v kapli Vzkříšení na Štědrý den 24. 12. při akci Stavění Betlémů od 10h., poté při mši sv. od 14,30h. a na noční bohoslužbu od 22,30h. Možno si jej odnést ve svých lucernách vždy před nebo po těchto akcích.

10. 12. 2019 - Výstava Betlémů v sále letos není

Letos bohužel z kapacitních důvodů neorganizujeme výstavu betlémů v sále pod kaplí Vzkříšení. K prohlédnutí ale bude v kapli náš největší a nejstarší betlém. Můžete se na něj přijít podívat v době bohoslužeb nebo jiných akcí v kapli Vzkříšení od 24. 12. do 10.1. Přejeme Vám požehnaný čas vánočních svátků!

15. 12. 2019 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Farní ohlášení z 15.12. a aktuální pořad bohoslužeb najdete zde: https://drive.google.com/open?id=1UjjoaEhENNJqsCsAl_YdSmuiokn54Yex

8. 12. 2019 - Prodej knih z karmelitánského nakladatelství

Možnost nakoupit si knížky od karmelitánů, budete mít možnost ve Vratislavicích v sále pod kaplí Vzkříšení 2. a 3. neděli adventní (8. a 15. 12.) vždy po mši sv. (mše sv. od 11h.) Ve výběru bude jak duchovní literatura, tak dětské knížky. Bude možnost zakoupit si i stolní kalendáře na další rok 2020.Přijďte!

7. 12. 2019 - Mikuláš pro děti i v Domově seniorů

Mikuláš v Domově důchodců na Nové Rudě

Jako již tradičně chodíme potěšit stařečky a stařenky písničkou, dárečkem, ale hlavně návštěvou do spřáteleného Domova seniorů na Nové Rudě - v oblecích andělů, čertů a samozřejmě i s Mikulášem. Letos bychom rádi šli v sobotu 7. 12. Chcete-li se přidat (a můžete i bez převleku), budeme rádi!! Sraz u Domova důchodců v 13,45 nebo u fary 13,15h.

Ozvěte se, budeme rádi! Kontakt: Veronika Havlinová (605329700)

Mikulášská nadílka pro děti

Mikuláš a anděl přijdou do sálu pod kapli Vzkříšení letos v neděli 8. 12. v 16h. Prý.. Budeme je očekávat! Chcete-li se s nimi také setkat osobně, přijďte! S mikulášskými balíčky je nutné Mikulášovi pomoci a pro děti ho nachystat!

Kontakt: Veronika Havlinová

P.S. Mikulášská pohádka nebude letos součástí mikulášské nadílky, ale budete se moci přijít na ní podívat v neděli 15.12.

Mikulášská pohádka

Divadelní umění našich dětí a mladých budeme mít příležitost letos vidět v neděli 15.12. v sále pod kaplí po mši sv., která začíná v 11h.

Nepromarněte proto, tuto jedinečnou šanci!

Těšíme se na Vás!!

8. 12. 2019 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

https://drive.google.com/open?id=1LXaG322nUGL-CJODDahqMfzTrXQMCf2Z

1. 12. 2019 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení ze dne 1.12. najdete zde: https://drive.google.com/open?id=1dycA3iKrZhqEPgd2ad6lQHViOrf8bPpr