Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Aktuality

26. 07. 2020 - Mzdový účet farnosti

Biskupství litoměřické přestává financovat platy pastoračních asistentů postupně po celé diecézi. V naší farnosti k tomuto dochází 1.8.2020.

Farnost si chce od 1.8. platit pastoračního asistenta na poloviční úvazek a brigádníka na údržbu farního komplexu.

Za tímto účelem byl zřízen mzdový účet farnosti u UniCreditBank, který bude sloužit pouze k financování mzdových nákladů pro tyto zaměstnance.

Číslo účtu je: 571014000/2700.

Ke konci roku bude možné získat potvrzení o vašich darech. Připište, prosíme k platbě jméno dárce.

Děkujeme, že se podílíte na životě farnosti i tímto způsobem!

26. 7. 2020 - Farní ohlášení a aktuální pořad bohoslužeb

Farní ohlášení z neděle 26. 7. naleznete zde:

https://drive.google.com/file/d/1qnCs_dnjJqq0n3VM04PPNWzpmj6_ATaK/view?usp=sharing

Požehnanou neděli!

19. 7. 2020 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Aktuální pořad bohoslužeb s farním ohlášením najdete zde:

https://drive.google.com/file/d/1AL-CHO2sUbIxED3SU1NtVRPryp2HFFtC/view?usp=sharing

Požehnané dny!

12. 7. 2020 - Farní ohlášení a aktuální pořad bohoslužeb

https://drive.google.com/file/d/1NVF4kx5CDnbCo4qAWVgaZboDMpdLTmoO/view?usp=sharing

5. 7. 2020 - Farní ohlášení s aktuálním pořadem bohoslužeb

https://drive.google.com/file/d/17dzNolg7yST88u8gnK1gdBRVBZna2dsZ/view?usp=sharing

5. 7. 2020 - Rozvrh pravidelných bohoslužeb v Liberci - arciděkanství a Vratislavice n.N.

Rozvrh pravidelných nedělních mší sv.:

https://drive.google.com/file/d/18Gtw3TY-SiAZZP5n5VH3hqOEauIbJjb9/view?usp=sharing

Rozpis pravidelných mší sv. ve všední dny:

https://drive.google.com/file/d/1miwIaujxfbC5V6QxBJ2cc1IK1N1LPhTV/view?usp=sharing

4. 7. 2020 - Slovo papeže Františka

Papež František: Boží hlas nikdy neslibuje lacinou radost

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200701papez-bozi-hlas-nikdy-neslibuje-lacinou-radost

Otec František:"Eucharistie umožňuje zůstávat v Ježíšově lásce"(z 14.6.)

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31244

Papež: Věřit znamená přijmout Boha-Lásku (ze 7. 6.)

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200607papez-verit-znamena-prijmout-boha-lasku

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem (z 3.6.)

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200603papez-frantisek-buh-nas-nikdy-neopusti-je-nasim-spolecnikem-a-pruvodcem

Papež František: My, lidé, jsme chrámem Ducha svatého, nikoli ekonomik

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200531papez-frantisek-my-lide-jsme-chramem-ducha-svateho-nikoli-ekonomik

Papež František: Vzkříšený Ježíš je přítomen ve Slovu, svátostech a působením Ducha

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200525papez-frantisek-vzkriseny-jezis-je-pritomen-ve-slovu-svatostech-a-pusobenim-ducha

Papež: Směji se sám sobě, a to je velmi důležité!

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200522papez-smeji-se-sam-sobe-a-to-je-velmi-dulezite

Papež František: Tajemství stvoření otevírá srdce k modlitbě

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200520papez-frantisek-tajemstvi-stvoreni-otevira-srdce-k-modlitbe

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200513ranni-prenosy-papezskych-msi-skonci-18-kvetna-u-hrobu-jana-pavla-ii

Papež František: Víra je protest proti strádání, jehož důvod neznáme

Dnes 6. 5. Svatý otec zahájil nový cyklus nazvaný „mysterium modlitby“. Vyzval věřící, aby nikdy nezadusili touhu po naději a spasení.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200506papez-vira-je-protest-proti-stradani-jehoz-duvod-nezname

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200425list-svateho-otce-vsem-vericim-k-mesici-kvetnu

Papež František: "Bezbranná a odzbrojující Ježíšova láska vzkřísila srdce učedníka"

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200419papez-frantisek-bezbranna-a-odzbrojujici-jezisova-laska-vzkrisila-srdce-ucednika

Papež František: "Pán chápe svůj pokoj jinak než tento svět"

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30943

"Vzkříšeným je Ukřižovaný, nikdo jiný"

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30928

3. 7. 2020 - Videokázání pro děti

Pravidelná nedělní videokázání pro děti můžete spolu s dětmi sledovat na web stránkách www.cirkev.cz. Požehnaný celý týden!

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200710videokazani-nejen-pro-deti-15-nedele-v-mezidobi

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200703videokazani-nejen-pro-deti

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200626videokazani-nejen-pro-deti-13-nedele-v-mezidobi

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200621nedelni-videokazani-nejen-pro-deti

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200612videokazani-nejen-pro-deti-11-nedele-v-mezidobi

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200605videokazani-pro-deti-slavnost-nejsvetejsi-trojice

2. 7. 2020 - Církev - aktuality

Aktuální dění v církvi můžete sledovat na těchto webových stránkách:

https://www.cirkev.cz/aktuality

Slovo litoměřického biskupa Jana Baxanta a další zprávy z litoměřické diecéze si můžete pročíst na těchto webových stránkách:

https://www.dltm.cz/ S pozdravem!

28. 6. 2020 - Farní ohlášení a aktuální pořad bohoslužeb

https://drive.google.com/file/d/1xiuZy6djVUEPogmINxWzMLJpNwll_BGm/view?usp=sharing

26. 6. 2020 - Kalendář akcí ve farnosti

Prezentace ekonomiky naší farnosti za rok 2019 v sále pod kaplí - 30. 6. od 18h.

Pobyt pro předškolní děti v Hodkovicích od 28.-30.7.

Tábor pro školní děti v Osečné od 9.-15.8. Kontakt: veronika.havlinova@post.cz, 605329700.

Farní dovolená v Orlických horách od 8.- 15.8. Kontakt: Pavel Fišer:pavel204@post.cz

Slavnost 1. sv. přijímání (původně 24. 5.) odloženo na 20. září.

O dalších akcích Vás zde budeme aktuálně informovat..

23. 6. 2020 - Poděkování za školní rok s táborákem na farní zahrádce

Srdečně zveme rodiče s dětmi na ukončení školního roku v úterý 23. 6.

Společně poděkujeme Bohu a poprosíme o ochranu v době prázdnin při mši sv. od 17h. v kapli Vzkříšení. Poté zveme všechny na táborák na farní zahrádku u fary. Buřtíky a chléb s sebou. Pitivo, hořčice, dobrota zajištěno:-)

Těšíme se na Vás!! Pěkné předprázdninové dny v Boží přítomnosti!

21. 6. 2020 - Farní ohlášení a aktuální pořad bohoslužeb

https://drive.google.com/file/d/1x4CUlrXH3IGrxuCOgZbFi1W3MWep4qCY/view?usp=sharing

14. 6. 2020 - Pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Pořad bohoslužeb a farní ohlášení z neděle 14. 6. 2020 naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/1HQRNHgNt6NrPhSEygcuBzPCZscvSqXWF/view?usp=sharing

7. 6. 2020 - Farní ohlášení a aktuální pořad bohoslužeb

Aktuální pořad bohoslužeb s farním ohlášením z neděle 7.6. naleznete zde:

https://drive.google.com/file/d/1ZSWIm_qYcDQvPIlyWowEW8Hs9PJQ6kRh/view?usp=sharing

Videokázání pro děti ze Slavnosti Nejsvětější Trojice zde:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200605videokazani-pro-deti-slavnost-nejsvetejsi-trojice

7. 6. 2020 - Pouť ke cti Nejsvětější Trojice

Slavnost Nejsvětější Trojice oslavíme při mši sv. v neděli 7.6. od 11h. v našem kostele Nejsvětější Trojice.

Po mši sv. srdečně zveme farníky na posezení a společný "oběd" do farního sálu pod kaplí Vzkříšení.

Nebude letos sice přichystáno žádné velké organizované občerstvení, jako bylo třeba loni, ale pojďme každý něco přinést, abychom měli čím zaplnit naše žaludky a netáhlo nás to domů na oběd. Domlouvali jsme se, že připravíme sekanou s chlebem, ale určitě se neztratí i nějaké chlebíčky nebo cokoliv vás napadne. Pivo také nebude chybět. Abychom měli trochu přehled, co kdo chystá, zkuste se prosím zapisovat do tabulky: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F2uNveBQTTf8UC2QWGPPqOGRVFsYI1PFKc9V_h05I0w/edit?usp=sharing

Ať se Vám daří a požehnané dni!

31. 05. 2020 - Farní ohlášení z neděle

https://drive.google.com/file/d/1XmQGLBcoqamzzMuKNNJNHiHcvrZKIVvK/view?usp=sharing

30. 5. 2020 - Mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice již bez rezervace

Slavnost Seslání Ducha sv., kterou budeme moci oslavit v kostele Nejsvětější Trojice 31. 5. již proběhne bez rezervací :-)

Dodržujme, ale i nadále zpřísněné podmínky, které jsou především pro ochranu našich nejstarších farníků, aby mohli být společně při mši sv. s námi. Tj. desinfekce u vchodu do kostela a 2m rozestupy, jak při sezení, tak při průvodu pro Tělo Páně. Děkujeme!

Otevřena bude od této neděle i lóže a kůr, který zvýší dále počet míst v kostele pro nás, kteří chceme být společně při mši sv.

Také připomínáme, že vigilie slavnosti Seslání Ducha sv. proběhne v kapli Vzkříšení v sobotu 30. 5. od 21h.

Těšíme se na Vás!

30. 5. 2020 - Změna - Bohoslužby v Domově seniorů ještě nebudou

Mše sv. v sobotu v Domově seniorů na Nové Rudě bohužel zatím nebudou, kvůli zdravotním opatřením v tomto zařízení.

O začátku bohoslužeb pro veřejnost Vás budeme informovat.

29. - 30. 5. 2020 - Svatodušní pochod

Raspenava - Liberec

Pátek 29. 5.

19.30 kytarové chvály v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Raspenavě

poté opékání buřtů (nutno si přivézt)

Sobota 30. 5.

pochod přes Oldřichovské sedlo a Olivetskou horu do Rudolfova (asi 20 km), přejezd městskou hromadnou dopravou do Vratislavic

teplá večeře (gulášek)

21.00 svatodušní vigilie v Kapli Vzkříšení ve Vratislavicích, celebruje P. Radek Jurnečka

S sebou

spacák, jídlo a pití, peníze na cestu a ubytování, pohodlnou obuv, ochranu proti dešti i slunci, dobré přátele i náladu

Přihlašujte se na dominik.fiser (zavinac) seznam.cz

Plakátek ke stažení: https://farnost-vrat.rkc-lbc.cz/text/svatodusni-pochod-2020.pdf