Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Aktuality

24. 12. 2018 - Vánoční koncerty a akce

Srdečně Vás zveme v době vánoční do kaple Vzkříšení!

24. 12. stavění Betlémů od 10h.- akce pro rodiny s dětma

26. 12. koncert - vystoupí soubor Regnis - Rybova mše vánoční - Jan Jakub Ryba - od 18h.

28. 12. koncert - zazpívá sbor Cum decore z Prahy - od 19,30h

6.1. koncert - vystoupí Gospel Generation od 17h.

Dále Vás zveme 5.1. na Tříkrálové koledování po sídlišti, v rámci sbírky České Charity - sraz pro děti i dospělé v 9h. v sále pod kaplí-kontakt:veronika.havlinova@post.cz Srdečně Vás zveme!!!

24. 12. 2018 - Vánoční pořad bohoslužeb

Srdečně Vás zveme na bohoslužby do kaple Vzkříšení ve Vánočním čase!

Štědrý den 24.12. - mše sv. v 16h - pro rodiny s dětmi, dále (půlnoční) mše sv. ve 22h.

Narození Páně 25.12. v 8,30h.

Sv. Štěpána 26.12. v 8,30h.

Neděle Sv. rodiny 30.12. v 8,30h.

Silvestr 31.12. v 17h.

Matky Boží - Nový rok 1.12. v 8,30h.

Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) 6.1. - v 8,30h.

15. 12. 2018 - Aktuální pořad bohoslužeb od 16. 12.

https://drive.google.com/open?id=1U4BeKOI-bPdf_6IONjJHMOTvM_nylYBJ

19. 12. 2018 - Svátost smíření

Možnost svátosti smíření otec Rastislav nabízí tento předvánoční týden také - ve středu 19.12., čtvrtek 20.12. a v pátek 21.12. vždy od 16h do 18h. během adorace - ve zpovědní místnosti v kapli Vzkříšení. (Následuje vždy od 18h. mše sv.) Nebo kdykoli jindy po dohodě. Jste srdečně zváni!

14. - 20. 12. 2018 - Výstava Betlémů v sále pod kaplí

Srdečně Vás zveme i letos na tradiční výstavu Betlémů do sálu pod kaplí Vzkříšení! Těšíme se na Vás ve dnech od 14.-20.12. vždy v odpoledních hodinách od 14.-17h. (pouze v pondělí 17.12.nebude otevřeno). Vystavovat budeme tradiční i netradiční Betlémy od farníků i spřátelených duší. Součástí výstavy bude i prodej výrobků ze včelího vosku, papírových Betlémků, pohledů, apod. Je možné domluvit i jiný čas, např. pro školy. Vstupné je dobrovolné. Kontakt: 605329700, farnostvratislavice@gmail.com. Těšíme se na Vás!

9. 12. 2018 - Aktuální pořad bohoslužeb od 9. 12.

https://drive.google.com/open?id=1mt6xr_QTIQkKayVyxVDR5uJkpMotSeR-

16. 12. 2018 - Prodej knih z karmelitánského nakladatelství

V neděli 9. 12. jsme započali s prodejem knih od karmelitánů z Nové Paky. Prodej bude probíhat ještě v neděli 16. 12. po ranní mši sv. Přijďte!

8. 12. 2018 - Mikuláš v Domově seniorů

V sobotu 8.12. půjdeme s dětmi i rodiči (aděly, čertíky a Mikuláši) do Domova seniorů na Nové Rudě. Stařečkům a stařenkám zaspíváme, dáme jim dáreček a společně pak s nimi také prožijeme mši sv. v místní kapli sv. Zdislavy přímo v Domově. Zveme k zapojení všechny vstřícné duše:-) Sraz v 13,15 u fary nebo před 14h. přímo v Domově důchodců. Máte-li zájem se k nám přidat. Kontakt: veronika.havlinova@post.cz

9. 12. 2018 - Mikuláš pro děti s mikulášskou pohádkou

Srdečně zveme děti i jejich rodiče na mikulášské setkání do sálu pod kaplí Vzkříšení do Vratislavic. Starší děti nám nejprve zahrají pohádku a Mikuláš poté obdaruje všechny hodné děti. Čerti do sálu pod kapli nesmí:-) Tak se nemusí bát ani ti nejmenší. Akce se uskuteční v neděli 9.12. od 15h. Dárky pro vaše děti, prosíme, opatřete jménem, aby měl Mikuláš lehčí práci:-) Těšíme se na Vás!! Kontakt: veronika.havlinova@post.cz

25. 9. 2018 - Náboženství ve školním roce 2018/2019

Náboženství ve školním roce 2018/2019 bude probíhat následovně:

středa 15.30 pro děti z 1. - 3. třídy

pondělí 15.00 pro děti ze 4. - 5. třídy

pátek 18.00 (po mši sv.) spolčo pro mladé od 6. třídy

7. 8. 2018 - Výuka náboženství 2018/2019 - přihlášky

Výuka náboženství se bude opět letos konat na faře - ve farní klubovně. Počítáme se skupinkami 2.+3.třída a 4.-7.třída.

Jestli zahájíme výuku nových dětí - prvňáčků, bude záležet na zájmu rodičů i kapacitních možnostech.

Přihlášky s navrženými termíny si můžete vyzvedávat v kostele nebo přímo na faře. Můžeme Vám je také zaslat emailem: veronika.havlinova@post.cz.

Odevzdávejte prosíme do 6.9. O termínech a začátku výuky Vás budeme informovat.

13. 5. 2018 - Kalendář 2018

- Pátek 18. 5. - sobota 19. 5. - Svatodušní pochod z Bozkova do Jablonce n.N. Zakončení při vigilii ve Vratislavicích od 21h.

- Neděle 20. 5. – Slavnost Seslání Ducha svatého

- Úterý 22. 5. - výlet se seniory směrem na Smržovku

- Pátek 25. 5. – Noc kostelů

- Neděle 27. 5. - Farní pouť - Slavnost Nejsvětější Trojice

- Neděle 3. 6. – Dětský den u Obrázku v Ruprechticích

- Neděle 10. 6. - Oslava a poděkování za 50.let kněžství našeho o. Antonína Kejdany při ranní mši sv.

- Středa 20. 6. - Rozloučení se školním rokem. Mše sv. v kapli Vzkříšení od 17h., poté opékání na farní zahrádce. Buřtíky s sebou:-)

- 31.7.-3.8. - Letní prázdninový pobyt pro předškolní a malé děti v Hodkovicích nad Mohelkou

- 11.8.-18.8. - Farní dovolení ve Slovenském Ráji

- 13.8.-18.8. - Letní tábor pro školáky v Janově nad Nisou

25. 3. 2018 - BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2018 - KAPLE VZKŘÍŠENÍ

Květná neděle - 25. 3. 2018

- 8.30 - mše svatá s žehnáním ratolestí

pondělí – středa 26. 3. – 28. 3. 2018

- 7.30 - bohoslužba slova

Zelený čtvrtek - 29. 3. 2018

- 18.00 - mše na památku poslední Večeře Páně

Velký pátek - 30. 3. 2018

- 17.00 - křížová cesta po ní velkopáteční obřady

Velikonoční neděle - 1. 4. 2018

- 5.30 - vigilie, slavnost světla, bohoslužba slova

- 7.00 – křest a Večeře Páně

15.30 – mše v kapli Domova důchodců na Nové Rudě

Velikonoční pondělí - 2. 4. 2018

- 8.30 - mše svatá - (po ní s dětmi koleda v domově důchodců na Nové Rudě).

14. 2. 2018 - Popeleční středa

Dnes v kapli Vzkříšení bude udělován popelec, kterým začíná postní doba. Symbolizuje ochotu i nutnost obrátit svůj život opětovně k Bohu a věřit evangeliu, které nám přinesl Ježíš. Mše sv. bude sloužena od 18h.

11. 2. 2018 - Karneval pro rodiny s malými dětmi

Srdečně Vás zveme na tradiční karnevalové klání do sálu pod kaplí Vzkříšení ve Vratislavicích!

Karneval letos bude na téma: Z pohádky do pohádky.

Pohádkové převleky tak mohou být opravdu rozličné:-) Těšíme se na Vaše nápady! Opět budeme vyhodnocovat nejoriginálnější masku-kostým dětí:-)

Začínáme v 15h. V programu jsou společné hry, zpívání a hlavně karnevalové soutěže! Zde mohou děti vyzískat bodíky do karnevalového krámku:-)

Přibližné ukončení akce bude kolem 17h. Budeme rádi, pokud na společnou svačinku dětí přinesete nějakou dobrotu:-)!

Těšíme se na Vás!

6. - 12. 1. 2018 - Tříkrálová sbírka ve Vratislavicích

Česká Charita jako již tradičně i letos pořádá celorepublikově Tříkrálovou sbírku. Vybrané peníze jsou určeny na různé charitativní činnosti. V Liberci takto zvlášť finance poputují na podporu Hospice sv. Zdislavy, dále na učební pomůcky a potřeby pro handicapované a sociálně slabé děti v základních školách, na prevenci patologických jevů u dětí a mládeže, na podporu Domovů pro matky s dětmi v tísni, Domova pokojného stáří a další aktivity. Více na www.charitaliberec.cz

Část výtěžku putuje i na zvláštní úmysly samotných farností, které většinou sbírky organizují. Ve Vratislavicích to je Adopce na dálku, fungující u nás už 14 let. V současnosti máme adoptovány 2 dívenky v Indii, které podporujeme na studiích a pomáháme tak jejich rodinám zvládat často dost špatnou ekonomickou situaci, která zde stále vládne. Bližší informace o těchto dívčinách, s kterými si i farnost dopisuje, je možné získat přímo na faře ve Vratislavicích.

V rámci Tříkrálové sbírky se uskutečnil v kapli Vzkříšení i benefiční koncert sboru Generace Gospel Choir, která také již tradičně tuto akci podporuje.

Tříkrálová sbírka potrvá až do pátku 12.1. Přispět můžete na faře - Tanvaldská 51, Vratislavice nad Nisou. Děkujeme těm, kteří se již do sbírky zapojili i díky našim koledníkům, kteří v největším počtu vyráželi s označenou kasičkou v sobotu na svátek Zjevení Páně - Tří králů. Tento týden můžete, ale ještě koledníky v ulicích Vratislavic zahlédnout také. Výsledky Tříkrálové sbírky (po konečném sečtení v Praze) zveřejníme.

Děkujeme za vstřícnost a štědrost! Farnost Vratislavice nad Nisou

12. 1. 2017 - Rozloučení s paní Pinkovou - pátek 14.00 - mše svatá

V sobotu 6. 1. 2017 na svátek Tří králů zemřela ve věku nedožitých 88 let paní Zuzana Pinková.

V pátek 12. ledna 2018 ve 14.00 hodin se s ní v kapli Vzkříšení rozloučíme při mši svaté. Její rodina zve všechny přátele a blízké po mši svaté k přátelskému posezení do sálu.

Pravidelná páteční mše v 17.00 hodin se již nebude konat.

13. 11. 2017 - BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2017 / 2018 – KAPLE VZKŘÍŠENÍ

Sobota 23. 12. 2017

* 15.30 - mše svatá v Domově důchodců

* 17.00 - mše svatá – liturgie 4. neděle adventní

Neděle 24. 12. 2017 - Štědrý den – v kapli k dispozici betlémské světlo

* 10.00 - stavění betléma

* 16.00 - Slavnost Narození Páně

* 22.00 noční bohoslužba slova

Pondělí 25. 12. 2017 - Slavnost Narození Páně – Boží Hod vánoční

* 8.30 - mše svatá

Úterý 26. 12. 2017 - Svátek svatého Štěpána

* 8.30 - mše svatá

Sobota 30. 12. 2017

* 15.30 - mše svatá v Domově důchodců

Neděle 31. 12. 2017

* 8.30 - mše svatá – Svátek Svaté rodiny - obnova manželských slibů

Pondělí 1. 1. 2018

* ! ! ! 9.30 ! ! ! - mše svatá – Slavnost Matky Boží Panny Marie

Sobota 6. 1. 2018

* 8.30 - mše svatá – Slavnost Zjevení Páně – Tří králů

* 15.30 - mše svatá v Domově důchodců

Neděle 7. 1. 2018

* 8.30 - mše svatá – Svátek Křtu Páně

* 17.00 - Tříkrálový koncert – Generace Gospel Choir

25. 9. 2017 - KALENDÁŘ 2017

- Ve čtvrtek 28. září 2017 budou v 8.30 ranní chvály u sochy svatého Václava na Tyršově vrchu. Mše svatá bude v 17.00 hodin v kostele

Nejsvětější Trojice.

- V neděli 1. října 2017 budeme při bohoslužbě děkovat za úrodu.

- Od neděle 8. října 2017 budou již nedělní mše svaté v kapli Vzkříšení.

- Středa 11. října 2017 – v 19.00 - schůze farní rady – na faře.

- V sobotu 14. října 2017 v 8.30 mají setkání v sále členové Svazu včelařů.

- V neděli 22. října 2017 bude kostelní sbírka určena na misie. Děkujeme Vám všem, kteří se ke sbírce připojíte.

- Od čtvrtka 26. do soboty 28. října 2017 se bude konat podzimní prázdninový pobyt školních dětí.

- V neděli 29. října 2017 bude změna času !!! – vstáváme o hodinu později!!!.

- Ve středu 1. listopadu 2017 bude Slavnost všech svatých – sejdeme se v 17.00 hodin při mši v kapli Vzkříšení.

- Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – v 16.15 se sejdeme k modlitbě večerních chval na hřbitově, potom půjdeme do kaple Vzkříšení, kde bude v 17.00 hodin mše svatá.

- Ve středu 8. listopadu 2017 v 19.00 hodin se koná v klubu schůze farní rady.

- V sobotu 18. listopadu 2017 v 9.00 hodin se koná schůze Svazu včelařů v sále.

- v neděli 19. listopadu 2017 - je den Bible - uskuteční se sbírka na podporu biblického apoštolátu.

- V neděli 26. listopadu 2017 v 9.45 (po mši svaté) se uskuteční v sále přednáška paní PhDr. Kateřiny Pulkrábkové "Co čekají Česi od katolické církve“ (data z výzkumu) .

- V pátek a v sobotu 2. prosince 2017 se uskuteční duchovní obnova s P. Petrem Glogarem.

- V neděli 3. prosince 2017 po mši svaté se uskuteční volby nové farní rady.

- V neděli 3. prosince 2017 v 15.00 hodin proběhne v sále pohádka a Mikulášská nadílka pro předškolní a mladší školní děti.

- V sobotu 9. prosince 2017 odpoledne bude Mikuláš pro seniory v Domově důchodců a školáky. Půjdeme spolu s Mikulášem, andělem a čertem do Domova seniorů na Nové Rudě. Důchodcům rozdáme dárky a zazpíváme jim. Sraz je ve 13.15 na faře.

- V sobotu 9. prosince 2017 v 18.00 hodin se bude konat v Kapli Vzkříšení adventní koncert pěveckého sboru KVINTUS.

- V neděli 10. prosince 2017 v 15.00 hodin budou v sále pod kaplí Adventní dílničky.

- Ve čtvrtek 14. prosince 2017 ve 14.00 hodin se uskuteční v sále setkání členů Sdružení občanů německé národnosti.

- Od soboty 16. do čtvrtka 21. prosince 2017 se uskuteční v sále pod Kaplí Výstava betlémů. Vstupné je dobrovolné. Výstava je spojená s prodejem výrobků ze včelího vosku. Prohlídka je možná od 14.00 – do 17.00 hodin. V dopoledních hodinách po domluvě pro základní školy a mateřské školy. Telefon mobil 733 116 965, 605 329 700, 604 835 889.

- V neděli 17. prosince 2017 v 17.00 hodin se uskuteční v kostele předvánoční koncert, který pořádá Městský obvod Vratislavice. Účinkovat budou také děti základní školy a mateřských škol.