Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Aktuality

28. 2. 2020 - Kalendář akcí ve farnosti

13. - 14. 3. - Duchovní obnova s mons. Václavem Malým

22. 3. Mše s prvky pro děti od 11h.

26. 4. Mše s prvky pro děti

24. 5. Slavnost prvního svatého přijímání pro děti

31. 5. Dětský den U obrázku

2. 6. Setkání pastorační rady farnosti

5. 6. Noc kostelů

7. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice - farní pouť

16. 6. Ukončení školního roku - táborák za farou

21. 6. Mše s prvky pro děti

16. 2. 2020 - Pořad bohoslužeb a farní ohlášení

https://drive.google.com/open?id=1TEKcIHPUbhxuG9te3-LgreBVqOJy5SvO

15. 2. 2020 - Karneval pro děti

Pozvánku na karneval se všemi informacemi naleznete zde: https://drive.google.com/open?id=1KkdG4JRz2BUKUYcXefwUx1Ee5GFzvJ76 Těšíme se na Vás!!!

15. 2. 2020 - Farní masopust

Přijměte pozvání na masopustní posezení (pro všechny věkové kategorie) ve farním sále v sobotu 15. února 2020 od 17 hodin. Můžete se těšit na soutěž o nejlepší masku, tombolu plnou dobrot, muziku k tanci i poslechu, vychlazené pivečko, domácí sekanou, bramborový salát a spoustu dalších dobrot. Více na plakátku: https://docs.google.com/document/d/1Blxmd9-V4NcomskmSP3e6UKaY0fC7TE9T9kNynTmT3A/edit?usp=sharing

9. 2. 2020 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Farní ohlášení z 9. 2. 2020 naleznete zde: https://drive.google.com/open?id=13ABHENiDZIsvRzlFSZb61l3dTB9Bu0xd

7. - 8. 2. 2019 - Duchovní obnova s páterem Ladislavem Heryánem

Plakátek s informacemi o duchovní obnově najdete zde: https://drive.google.com/open?id=1LiAW6xr9QgRUxhNXP9AaeODYxREDqDaU

2. 2. 2020 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Farní ohlášení z 2. 2. 2020 a aktuální pořad bohoslužeb najdete zde: https://drive.google.com/open?id=1avyIGhMxBfdZPokk2lx9G0HACYpTYkMq

26. 1. 2020 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Pořad bohoslužeb a farní ohlášení z neděle 26. 1. najdete zde: https://drive.google.com/open?id=1jistx7osGfXmWalji68fpk1G1N-eVSkq

18. - 24. 1. 2020 - Ekumenický týden modliteb libereckých církví

Rozpis setkání v jednotlivých církvích během ekumenického týdne modliteb libereckých církví naleznete zde: https://drive.google.com/open?id=1vpU_iGvKEF5bt74ib_-oRYkekWosp01V

23. 1. 2020 - Výsledky tříkrálové sbírky ve Vratislavicích

Tříkrálová sbírka proběhla ve Vratislavicích letos opět velmi úspěšně.

Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli jakýmkoli způsobem pro zdar akce!

Díky patří jak těm, kteří ochotně přijali malé koledníky a přispěli do tříkrálové kasičky, tak i těm, kteří obětavě chodili-koledovali po Vratislavicích a zpívali, tedy dětem i jejich doprovodům.

Díky patří i zpěvákům z jabloneckého sboru Gospel Yetu, kteří výtěžek svého koncertu věnovali ve prospěch tříkrálové sbírky. Do kasičky České Charity se vybralo při tomto koncertu 5 994 Kč.

Celková částka byla ovšem mnohem vyšší. Celkem lidé ve Vratislavicích do evidovaných kasiček přispěli částkou 38 691 Kč.

Výtěžek ze sbírky z Liberce je tradičně určen na podporu Hospice sv. Zdislavy, na projekt "Adopce na dálku", na podporu dětí ze sociálně slabých rodin, na prevenci patologických jevů u dětí a mládeže, na podporu handicapovaných znevýhodněných a jinak potřebných osob. Na mimoškolní aktivity dětí a mládeže a na podporu Domovů pro matky s dětmi v tísni, Domova pokojného stáří a Charitního šatníku, jež provozuje Oblastní charita Liberec.

Farnost ve Vratislavicích tradičně přispívá na projekt "Adopce na dálku", kde podporujeme 2 dívky v Indii. Dále podporuje sociálně slabé a znevýhodněné v blízkém okolí formou potravinových darů, apod.

Výsledky tříkrálové sbírky v celé České republice si můžete najít na webových stránkách Charity - www.charita.cz. Zde naleznete aktuální informace ze všech diecézí v naší republice.

Děkujeme všem vstřícným a obětavým dárcům!!

19. 1. 2020 - Ekumenický koncert v kapli Vzkříšení

Plakátek na koncert najdete zde: https://drive.google.com/open?id=1VCiC-fEHesjzrRBgkiG64UCMuL--xiDG

19. 1. 2020 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Farní ohlášení a aktuální pořad bohoslužeb z neděle 19. 1. najdete zde: https://drive.google.com/open?id=1vUt3vt9MnuijPm88d805ZoTVkiQ2JuLX

17. 1. 2020 - Noemův úkol - přednáška o ekologii

Plakátek na přednášku naleznete zde: https://drive.google.com/open?id=1_2Buw7WseG9dmFO-dczsw9cjTXlP8mWJ

16. 1. 2020 - Koncert v kapli Vzkříšení

Plakátek na koncert zde: https://drive.google.com/open?id=1i5UQpvaqcFa6twPmfxVCNiM_hWldYlI9

12. 1. 2020 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Farní ohlášení z neděle 12. 1. a aktuální pořad bohoslužeb zde: https://drive.google.com/open?id=1dycA3iKrZhqEPgd2ad6lQHViOrf8bPpr

5. 1. 2020 - Pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Farní ohlášení s pořadem bohoslužeb z neděle 5. 1. naleznete zde: https://drive.google.com/open?id=1Gu5SAdlCULnl66XFzAIVwBBLGMedFphB

24. 12. 2019 - Vánoční bohoslužby v kapli Vzkříšení

Srdečně Vás zveme do kaple Vzkříšení na Vánoční bohoslužby!

Štědrý den (úterý) 24. 12.

– 14,30h. - mše sv. pro rodiny s dětmi

- 22,30h. – bohoslužba slova (půlnoční)

Narození Páně (středa) 25. 12. v 11h.

Sv. Štěpán (čtvrtek) 26. 12. v 11h.

Výročí posvěcení kaple a svátek Svaté rodiny (neděle) 29. 12. v 11h. (s obnovou manželských slibů)

Silvestr (úterý) 31. 12. v 17h.

Matky Boží - Nový rok (středa) 1. 1. v 11h.

Slavnost Zjevení Páně - Tří králů (pondělí) 6. 1. v 17h.

29. 12. 2019 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

https://drive.google.com/open?id=1kV-y0_1BpihybN_9pgOasJlGrB_jQRn-

22. 12. 2019 - Aktuální pořad bohoslužeb a farní ohlášení

Farní ohlášení a pořad bohoslužeb najdete zde: https://drive.google.com/open?id=1h6Bm5GKqT3k9umhSvI2Im_n84RIc56YU

24. 12. 2019 - Betlémské světlo v kapli Vzkříšení

Betlémské světlo bude letos k dispozici v kapli Vzkříšení na Štědrý den 24. 12. při akci Stavění Betlémů od 10h., poté při mši sv. od 14,30h. a na noční bohoslužbu od 22,30h. Možno si jej odnést ve svých lucernách vždy před nebo po těchto akcích.