Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Aktuality

5. 7. 2018 - Svátek Cyrila a Metoděje - mše svatá - 17.00 kaple

Mše svatá ve čtvrtek 5. 7. 2018 na svátek svatých Cyrila a Metoděje bude v kapli Vzkříšení v 17.00 hodin.

24. 6. 2018 - Info z farního ohlášení

- Od Slavnosti Nejsvětější Trojice (27.5.) již budou nedělní mše sv. slouženy v našem kostele.

- Mše v pátek od 17h. budou slouženy v kapli Vzkříšení!

- Prosíme o pomoc při úklidu kaple a kostela! Domluvte se, prosíme na času, který Vám bude vyhovovat...(604835889) Děkujeme moc!

- Od září očekáváme v naší farnosti nového administrátora - duchovního P. Rastislava Kršáka.

- Ve farnosti byl vytvořen seznam činností, aktivit a akcí, které spoluvytvářejí život naší farnosti. Pokud byste do nich chtěli nahlédnout a zároveň se chtěli více zapojit a přebrat si nějakou službu ve farnosti, kontaktujte nás! Budeme rádi! Zároveň děkujeme všem, kteří si již aktivně, obětavě nějakou službu přebrali a zvláště i těm, kteří vytrvale a dlouhodobě už nějakou službu ve farnosti vykonávají...(kontakt:veronika.havlinova@post.cz)

- akce, které ve farnosti aktuálně plánujeme, naleznete na našem webu v aktualitách, v oddíle Kalendář.

20. 6. 2018 - Rozloučení se školním rokem

Srdečně zveme děti, rodiče, prarodiče a další:-)příznivce ke společnému poděkování za celý školní rok. Budeme také prosit za ochranu Boží v době prázdnin.

Začínáme při mši sv. od 17h.v kapli Vzkříšení. Poté budeme společně opékat na farní zahrádce a hrát hry na farním dvoře..

Přijďte, budeme rádi!

P.S. Buřtíky a chléb s sebou! Ostatní zajistíme:-)

Těšíme se na Vás!!!

27. 5. 2018 - Zpráva z Noci kostelů:-)

Letošní program byl opravdu bohatý...

V kapli Vzkříšení, tak v kostele Nejsvětější Trojice jsme měli program jak pro děti, tak pro všechny již věkem vyzrálejší:-)

Vystoupili u nás poprvé přátelé z blízkého Liberce - skupina Choroš, kteří krásně zazpívali vícehlasé chorály. Úžasně notovaly i děti ze souboru Zpívajících Blech ze ZŠ Vratislavice pod vedením Jany Habelové. Poprvé za námi na Noc kostelů přijel i (skoro)profesionální:-) vokální soubor z Prahy - I Dilettanti, který vedl Čeněk Svoboda, a kteří bezvadně zazpívali staré středověké liturgické zpěvy, a další nádherné skladby...

Z domácích jsme mohli opět přivítat již tradičně Gospel Generation. A opět nezklamali:-)

Děkujeme ale také hlavně všem našim obětavým farníkům, kteří si připravili program v kapli Vzkříšení a v sále pro děti, tak dospělé:-) Zvlášť patří díky také všem našim dětem, kteří odvážně a moc pěkně zahrály na své nástroje a oživily tak dobrodružné čtení pro všechny generace:-)v rámci hledání pokladu v kapli.

Naše díky patří také p. Servinskému, který doprovází zvídavé návštěvníky na věž kostela a všem našim obětavým farníkům, kteří zajišťovali službu na recepcích nebo přinesli něco dobrého pro všechny do kavárny pod kaplí. Celkem jsme napočítali skoro 500 návštěvníků:-)

Těšíme se na Vás i příští rok! Přijďte!

27. 5. 2018 - Pouť naší farnosti

V neděli 27.5. společně oslavíme slavnost Nejsvětější Trojice, která je zároveň poutí naší farnosti. Mše sv. bude sloužena již v našem kostele Nejsvětější Trojice.

Srdečně Vás tímto chceme také pozvat i na společnou farní oslavu, která bude po mši sv. na dvoře u kaple Vzkříšení!

Těšíme se, že se společně setkáme a budeme mít čas si pohovořit a strávit spolu pěkný čas..:-) Všechny farníky i příznivce a přátele naší farnosti srdečně zveme!!! Mše sv. začíná v 8,30h:-)

25. 5. 2018 - Noc kostelů 2018

Srdečně Vás zveme na tradiční celorepublikově pořádanou akci Noci kostelů!!! Ve Vratislavicích bude budeme mít program, jak v kapli Vzkříšení, tak v kostele Nejsvětější Trojice.

KAPLE VZKŘÍŠENÍ

TANVALDSKÁ 51, TRAM 5, 11 (ZAST. VRATISLAVICE KOSTEL)

- přes silnici nad žlutou barokní budovou fary

Kaple Vzkříšení vznikla podle návrhu architekta Pavla Vaněčka a je součástí pastoračního střediska. Na její výzdobě se podílela Iva Ouhrabková z Liberce (předměty ze šamotu), ak. mal. Petr Veselý z Brna (obraz Vzkříšení, výtvarná díla Cesty Vzkříšeného a vitráže) a Pavel Hřebíček z Ketkovic (procesní kříž, svícen pod paškál, zvonky). Kapli vysvětil dne 29. prosince 2001 litoměřický biskup Mons. Josef Koukl.

PROGRAM

16.30-17.00 Modlitba růžence

17.00-17.45 Mše svatá

18.00-18.45 Kdo najde poklad aneb chvilka pro Vás všechny s duší dítěte… - krátká zamyšlení doprovázená hudebním programem dětí z farnosti

19.00-19.50 Komentovaná prohlídka kaple

20.00-21.00 Liturgický letokruh - pěvecký soubor I Dilettanti z Prahy

21.10-21.50 Varhanní concertino - ztišení v kapli za tónů varhan

22.00-22.15 Závěrečné modlitby Prosby za záležitosti, které jste svěřili přímluvným modlitbám a za naše město.

16.30-22.00 Po celou dobu večera, mimo konání jednotlivých programů, je příležitost k prohlídce kaple, osobnímu rozhovoru a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné, za rodiny, atd.), které proběhnou v rámci závěrečné modlitby v kapli Vzkříšení od 22.00h.

SÁL POD KAPLÍ

18.00-21.00 Výtvarná dílnička pro děti

18.00-21.00 Výstava výtvarných prací žáků ze ZŠ Vratislavice n.N.

18.00-21.00 Kavárna pod kaplí

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

TANVALDSKÁ 51, TRAM 5, 11 (ZAST. VRATISLAVICE KOSTEL)

Kostel Nejsvětější Trojice byl postaven v letech 1700-1701, z rozhodnutí hraběte Gallase, podle návrhu pražského architekta M. A. Canevalleho. Tato jednolodní barokní stavba nahradila původní dřevěný kostelík, který zde stával. Důkladnou opravou prošel v letech 1900-1901.

PROGRAM

16.00-22.00 Návštěva kostelní věže

18.00-19.00 Generace Gospel Choir - gospelové zpěvy pěveckého souboru

19.30-19.45 Pozdrav jaru - pěvecký sbor Zpívající Blechy při ZŠ Vratislavice

19.55-20.25 Večerníček v kostele - biblický příběh pro děti

20.35-21.15 Co vidíme v kostele? - komentovaná prohlídka kostela

21.20-21.50 Gregoriánský chorál - komentované ukázky jedno i vícehlasého chorálu v podání vokální skupiny Choroš z Liberce

18.00-22.00 Příležitost k osobnímu rozhovoru, modlitbě a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné, rodiny, za zemřelé, atd.) Modlitby se uskuteční v kapli Vzkříšení v 22.00h.

Další informace najdete na www.nockostelu.cz

Těšíme se na Vás!!!

18. - 19. 5. 2018 - Svatodušní pochod s vigilií v kapli Vzkříšení

Svatodušní pochod je příležitost... znovu a hlouběji si uvědomit Boží přítomnost ve svém životě... zažít seslání Ducha Svatého při svatodušní vigilii... ke chvále Hospodina našeho Boha. Letos v krásné přírodě Železnobrodska ve společenství fajn lidí. I cesta může být cíl a On je naším cílem.

Společné prožití svátků Seslání Ducha sv. začneme v pátek v Bozkově u Semil při kytarových chvalách od 19,30h. v kostele Navštívení Panny Marie. Poté společné opékání buřtů. Přespáváme na místní faře.

Ráno - v sobotu 19.5.- vyrážíme přes Držkov a Černou Studnici do Jablonce nad Nisou (asi 21km), poté přejezd vlakem do Vratislavic, zde na nás bude čekat občerstvení (gulášek) a odpočinek.

Svatodušní vigilii společně oslavíme v kapli Vzkříšení od 21h., celebrovat bude P. Radek Jurnečka.

S sebou: spacák, jídlo a pití, peníze na cestu a ubytování, pohodlnou obuv, ochranu proti dešti a slunci, dobré přátele i náladu.

Přihlašujte se prosíme na dominik.fiser@seznam.cz

Těšíme se na Vás!!!

www.signaly.cz/svatodusni-pochod-2018

17. 4. 2018 - Charitní šatník nepřijímá ošacení

Vzhledem ke kapacitním důvodům, musíme až do odvolání přerušit příjem ošacení do našeho charitního šatníku. Velkosklad v Broumově pro který ošacení shromažďujeme a který zajišťuje odvoz až do odvolání nepřijímá. Nejbližší kontejnery na textil najdete např. na vratislavickém sídlišti (asi 150m od nás) - u potravin CBA - Zámecký vrch 1314. O opětovném příjmu ošacení Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!!!

13. 5. 2018 - Kalendář 2018

- Pátek 18. 5. - sobota 19. 5. - Svatodušní pochod z Bozkova do Jablonce n.N. Zakončení při vigilii ve Vratislavicích od 21h.

- Neděle 20. 5. – Slavnost Seslání Ducha svatého

- Úterý 22. 5. - výlet se seniory směrem na Smržovku

- Pátek 25. 5. – Noc kostelů

- Neděle 27. 5. - Farní pouť - Slavnost Nejsvětější Trojice

- Neděle 3. 6. – Dětský den u Obrázku v Ruprechticích

- Neděle 10. 6. - Oslava a poděkování za 50.let kněžství našeho o. Antonína Kejdany při ranní mši sv.

- Středa 20. 6. - Rozloučení se školním rokem. Mše sv. v kapli Vzkříšení od 17h., poté opékání na farní zahrádce. Buřtíky s sebou:-)

- 31.7.-3.8. - Letní prázdninový pobyt pro předškolní a malé děti v Hodkovicích nad Mohelkou

- 11.8.-18.8. - Farní dovolení ve Slovenském Ráji

- 13.8.-18.8. - Letní tábor pro školáky v Janově nad Nisou

16. 4. 2018 - Temné časy krásných míst - komponovaný pořad

Srdečne Vás zveme do Kaple Vzkříšení v pondělí 16. dubna 2018 od 18.00 hodin na komponovaný pořad Temné časy krásných míst. Zazní svědectví silných rodinných příběhů studentů The Bohemian Choir FP TUL z let 1948 - 1968, která budou propojená sborovými skladbami.

Vystoupí:

The Bohemian Choir - komorní sbor FP TUL

Smíšený pěvecký sbor Aurea Rosa U3V TUL

Nastudovali a řídí:

Jana Konvalinková a Christopher Muffett

Klavírní doprovod: David Němec

13. - 14. 4. 2018 - Duchovní obnova - JEŽÍŠ A ŽENY - Bc. Ludmila Křivancová

v pátek 13. a v sobotu 14. dubna 2018 se uskuteční v Kapli Vzkříšení a v sále duchovní obnova.

Duchovní obnovu povede paní Ludmila Křivancová.

Téma duchovní obnovy - JEŽÍŠ A ŽENY - bude pro muže též velmi užitečné.

Pátek 13. 4. 2018

- 18.00 - mše v kapli Vzkříšení

- 19.00 - 1. přednáška v sále - Ježíši a Samařanka u studny

Sobota 14. 4. 2018

- 8.45 - mše svatá

- 10.00 - 2. přednáška - Ježíš a hříšnice v domě farizea Šimona

- 12.00 - společný oběd

- 13.00 - 3. přednáška v sále - Ježíš a Máří Magdaléna

- diskuze

Mše svaté, svátosti smíření a duchovní rozhovory – P. Petr Šabaka, vojenský kaplan z Liberce

25. 3. 2018 - BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2018 - KAPLE VZKŘÍŠENÍ

Květná neděle - 25. 3. 2018

- 8.30 - mše svatá s žehnáním ratolestí

pondělí – středa 26. 3. – 28. 3. 2018

- 7.30 - bohoslužba slova

Zelený čtvrtek - 29. 3. 2018

- 18.00 - mše na památku poslední Večeře Páně

Velký pátek - 30. 3. 2018

- 17.00 - křížová cesta po ní velkopáteční obřady

Velikonoční neděle - 1. 4. 2018

- 5.30 - vigilie, slavnost světla, bohoslužba slova

- 7.00 – křest a Večeře Páně

15.30 – mše v kapli Domova důchodců na Nové Rudě

Velikonoční pondělí - 2. 4. 2018

- 8.30 - mše svatá - (po ní s dětmi koleda v domově důchodců na Nové Rudě).

2. - 4. 3. 2018 - Jarní prázdniny pro děti v Bozkově

Pro děti naší farnosti se uskuteční od pátku do neděle v čase jarních prázdnin 3denní pobyt na faře v Bozkově. Těšíme se a prosíme Vás o modlitbu:-)

14. 2. 2018 - Popeleční středa

Dnes v kapli Vzkříšení bude udělován popelec, kterým začíná postní doba. Symbolizuje ochotu i nutnost obrátit svůj život opětovně k Bohu a věřit evangeliu, které nám přinesl Ježíš. Mše sv. bude sloužena od 18h.

11. 2. 2018 - Karneval pro rodiny s malými dětmi

Srdečně Vás zveme na tradiční karnevalové klání do sálu pod kaplí Vzkříšení ve Vratislavicích!

Karneval letos bude na téma: Z pohádky do pohádky.

Pohádkové převleky tak mohou být opravdu rozličné:-) Těšíme se na Vaše nápady! Opět budeme vyhodnocovat nejoriginálnější masku-kostým dětí:-)

Začínáme v 15h. V programu jsou společné hry, zpívání a hlavně karnevalové soutěže! Zde mohou děti vyzískat bodíky do karnevalového krámku:-)

Přibližné ukončení akce bude kolem 17h. Budeme rádi, pokud na společnou svačinku dětí přinesete nějakou dobrotu:-)!

Těšíme se na Vás!

6. - 12. 1. 2018 - Tříkrálová sbírka ve Vratislavicích

Česká Charita jako již tradičně i letos pořádá celorepublikově Tříkrálovou sbírku. Vybrané peníze jsou určeny na různé charitativní činnosti. V Liberci takto zvlášť finance poputují na podporu Hospice sv. Zdislavy, dále na učební pomůcky a potřeby pro handicapované a sociálně slabé děti v základních školách, na prevenci patologických jevů u dětí a mládeže, na podporu Domovů pro matky s dětmi v tísni, Domova pokojného stáří a další aktivity. Více na www.charitaliberec.cz

Část výtěžku putuje i na zvláštní úmysly samotných farností, které většinou sbírky organizují. Ve Vratislavicích to je Adopce na dálku, fungující u nás už 14 let. V současnosti máme adoptovány 2 dívenky v Indii, které podporujeme na studiích a pomáháme tak jejich rodinám zvládat často dost špatnou ekonomickou situaci, která zde stále vládne. Bližší informace o těchto dívčinách, s kterými si i farnost dopisuje, je možné získat přímo na faře ve Vratislavicích.

V rámci Tříkrálové sbírky se uskutečnil v kapli Vzkříšení i benefiční koncert sboru Generace Gospel Choir, která také již tradičně tuto akci podporuje.

Tříkrálová sbírka potrvá až do pátku 12.1. Přispět můžete na faře - Tanvaldská 51, Vratislavice nad Nisou. Děkujeme těm, kteří se již do sbírky zapojili i díky našim koledníkům, kteří v největším počtu vyráželi s označenou kasičkou v sobotu na svátek Zjevení Páně - Tří králů. Tento týden můžete, ale ještě koledníky v ulicích Vratislavic zahlédnout také. Výsledky Tříkrálové sbírky (po konečném sečtení v Praze) zveřejníme.

Děkujeme za vstřícnost a štědrost! Farnost Vratislavice nad Nisou

12. 1. 2017 - Rozloučení s paní Pinkovou - pátek 14.00 - mše svatá

V sobotu 6. 1. 2017 na svátek Tří králů zemřela ve věku nedožitých 88 let paní Zuzana Pinková.

V pátek 12. ledna 2018 ve 14.00 hodin se s ní v kapli Vzkříšení rozloučíme při mši svaté. Její rodina zve všechny přátele a blízké po mši svaté k přátelskému posezení do sálu.

Pravidelná páteční mše v 17.00 hodin se již nebude konat.

13. 11. 2017 - BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2017 / 2018 – KAPLE VZKŘÍŠENÍ

Sobota 23. 12. 2017

* 15.30 - mše svatá v Domově důchodců

* 17.00 - mše svatá – liturgie 4. neděle adventní

Neděle 24. 12. 2017 - Štědrý den – v kapli k dispozici betlémské světlo

* 10.00 - stavění betléma

* 16.00 - Slavnost Narození Páně

* 22.00 noční bohoslužba slova

Pondělí 25. 12. 2017 - Slavnost Narození Páně – Boží Hod vánoční

* 8.30 - mše svatá

Úterý 26. 12. 2017 - Svátek svatého Štěpána

* 8.30 - mše svatá

Sobota 30. 12. 2017

* 15.30 - mše svatá v Domově důchodců

Neděle 31. 12. 2017

* 8.30 - mše svatá – Svátek Svaté rodiny - obnova manželských slibů

Pondělí 1. 1. 2018

* ! ! ! 9.30 ! ! ! - mše svatá – Slavnost Matky Boží Panny Marie

Sobota 6. 1. 2018

* 8.30 - mše svatá – Slavnost Zjevení Páně – Tří králů

* 15.30 - mše svatá v Domově důchodců

Neděle 7. 1. 2018

* 8.30 - mše svatá – Svátek Křtu Páně

* 17.00 - Tříkrálový koncert – Generace Gospel Choir

25. 9. 2017 - KALENDÁŘ 2017

- Ve čtvrtek 28. září 2017 budou v 8.30 ranní chvály u sochy svatého Václava na Tyršově vrchu. Mše svatá bude v 17.00 hodin v kostele

Nejsvětější Trojice.

- V neděli 1. října 2017 budeme při bohoslužbě děkovat za úrodu.

- Od neděle 8. října 2017 budou již nedělní mše svaté v kapli Vzkříšení.

- Středa 11. října 2017 – v 19.00 - schůze farní rady – na faře.

- V sobotu 14. října 2017 v 8.30 mají setkání v sále členové Svazu včelařů.

- V neděli 22. října 2017 bude kostelní sbírka určena na misie. Děkujeme Vám všem, kteří se ke sbírce připojíte.

- Od čtvrtka 26. do soboty 28. října 2017 se bude konat podzimní prázdninový pobyt školních dětí.

- V neděli 29. října 2017 bude změna času !!! – vstáváme o hodinu později!!!.

- Ve středu 1. listopadu 2017 bude Slavnost všech svatých – sejdeme se v 17.00 hodin při mši v kapli Vzkříšení.

- Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – v 16.15 se sejdeme k modlitbě večerních chval na hřbitově, potom půjdeme do kaple Vzkříšení, kde bude v 17.00 hodin mše svatá.

- Ve středu 8. listopadu 2017 v 19.00 hodin se koná v klubu schůze farní rady.

- V sobotu 18. listopadu 2017 v 9.00 hodin se koná schůze Svazu včelařů v sále.

- v neděli 19. listopadu 2017 - je den Bible - uskuteční se sbírka na podporu biblického apoštolátu.

- V neděli 26. listopadu 2017 v 9.45 (po mši svaté) se uskuteční v sále přednáška paní PhDr. Kateřiny Pulkrábkové "Co čekají Česi od katolické církve“ (data z výzkumu) .

- V pátek a v sobotu 2. prosince 2017 se uskuteční duchovní obnova s P. Petrem Glogarem.

- V neděli 3. prosince 2017 po mši svaté se uskuteční volby nové farní rady.

- V neděli 3. prosince 2017 v 15.00 hodin proběhne v sále pohádka a Mikulášská nadílka pro předškolní a mladší školní děti.

- V sobotu 9. prosince 2017 odpoledne bude Mikuláš pro seniory v Domově důchodců a školáky. Půjdeme spolu s Mikulášem, andělem a čertem do Domova seniorů na Nové Rudě. Důchodcům rozdáme dárky a zazpíváme jim. Sraz je ve 13.15 na faře.

- V sobotu 9. prosince 2017 v 18.00 hodin se bude konat v Kapli Vzkříšení adventní koncert pěveckého sboru KVINTUS.

- V neděli 10. prosince 2017 v 15.00 hodin budou v sále pod kaplí Adventní dílničky.

- Ve čtvrtek 14. prosince 2017 ve 14.00 hodin se uskuteční v sále setkání členů Sdružení občanů německé národnosti.

- Od soboty 16. do čtvrtka 21. prosince 2017 se uskuteční v sále pod Kaplí Výstava betlémů. Vstupné je dobrovolné. Výstava je spojená s prodejem výrobků ze včelího vosku. Prohlídka je možná od 14.00 – do 17.00 hodin. V dopoledních hodinách po domluvě pro základní školy a mateřské školy. Telefon mobil 733 116 965, 605 329 700, 604 835 889.

- V neděli 17. prosince 2017 v 17.00 hodin se uskuteční v kostele předvánoční koncert, který pořádá Městský obvod Vratislavice. Účinkovat budou také děti základní školy a mateřských škol.

10. 12. 2017 - Adventní tvořivé dílničky pro děti

Srdečně Vás zveme na tradiční adventní tvořivé dílničky do sálu pod kaplí Vzkříšení do Vratislavic na neděli 10.12.2017 Budeme mít pro Vás připraveno několik adventních vyrábění. Děti si budou moci vyrobit dárečky pro své blízké:-) Začínáme od 15h. a tvořit budeme až do 17,30h. Příspěvky na materiál jsou dobrovolné. Pokud přinesete i něco dobrého k snědku, budou se moci malí tvořivci i posílit na těle:-) Těšíme se na Vás!