Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Aktuality

8. 3. 2019 - Křížové cesty

Křížové cesty v postní době se budou konat v kapli Vzkříšení vždy v pátek od 16,30h.(přede mší sv.) Srdečně zveme!!

24. 3. 2019 - Dětská bohoslužba

Mši sv. s prvky pro děti v kapli Vzkříšení oslavíme v neděli 24.3. Srdečně Vás zveme!

13. 2. 2019 - Charitní šatník uzavřen

Z kapacitních důvodů musíme provoz charitního šatníku na faře ve Vratislavicích zcela ukončit.

Děkujeme Vám za dosavadní vstřícnost a spolupráci v pomoci druhým!!

Darovat oblečení můžete i nadále ve sběrných textilních kontejnerech – Klokánek, apod. na vratislavickém sídlišti, vzhůru ulicí Nad školou, – do ulice Zámecký vrch – vedle obchodu s potravinami. Nebo je zavést do dalších středisek Charity, Červeného kříže, apod.

Děkujeme Vám za stálou ochotu pomoci potřebným a hledání cest, jak obdarovat druhé!!!

Kontakty:

NEJBLIŽŠÍ VÝDEJ OŠACENÍ: Ošacovací středisko Červeného kříže – Liberec – Staré město, Palachova 504/7. (proti zastávce MHD Šaldovo náměstí, v suterénu budovy Liduška)

Provozní doba: po – čt 9,00 – 13,00, pá 9,00 – 12,00.

Charitní šatník - Liberec - Františkov, Švermova 32. (v budově občanského sdružení „D“, mob. 727968190, naproti Základní škole)

Provozní doba: pondělí 12.00 - 17.00, úterý 10.00 - 15.00, středa 12.00 - 17.00, čtvrtek 10.00 - 15.00, pátek zavřeno.

(Ošacení buď za symbolickou cenu, nebo za poukázky na výdej ošacení, které vydává soc. odbor města, úřad práce, obecní úřad, pracovníci Charity, případně další neziskové organizace…)

Pomoc v nouzi pro Liberec, z. s. – pomoc@pvnliberecko.cz, mob. 775053902

- ošacení a nábytková banka - vydává ošacení a nábytek ve spolupráci s úřady sociálního zabezpečení.

17. 3. 2019 - Farní ohlášení+pořad bohoslužeb

Farní ohlášení s pořadem bohoslužeb najdete na: https://drive.google.com/open?id=1psZb9aj2uOWFJScXz_9E1r7hdBreQNA6

18. 3. 2019 - Bohoslužba slova nebude

V pondělí 18. 3. nebude v kapli Vzkříšení ranní bohoslužba slova.

10. 3. 2019 - Pořad bohoslužeb

Farní ohlášení s pořadem bohoslužeb pro týden 10.3.až 17.3. najdete na: https://drive.google.com/open?id=1o29Jbi67gms-bpNCNIpZzokSW7xy_oHt

4. 2. 2019 - Tříkrálová sbírka

Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do Tříkrálové sbírky a přispěli jakýmkoli způsobem!!

Děkujeme také zvláště těm, kteří pomáhali s organizací a tříkrálovým skupinkám, kteří obětavě chodili po vratislavickém sídlišti i okolí - dětem a jejich průvodcům.

Ve Vratislavicích bylo naší farností vybráno celkem 48 560Kč.

Sbírka bude využita tak jak bylo avizováno - na podporu Hospice sv. Zdislavy, na projekt Adopce na dálku, na podporu dětí ze sociálně slabých rodin na prázdninových pobytech, na prevenci patologických jevů u dětí a mládeže, na podporu handicapovaných znevýhodněných a jinak potřebných osob. Dále na mimoškolní aktivity dětí a mládeže, na podporu Domovů pro matky s dětmi v tísni, Domova pokojného stáří a Charitního šatníku, jež provozuje Oblastní charita Liberec.

Celkem bylo v letošním roce pod záštitou Charity v Liberci vykoledováno 345 261Kč. Další podrobné informace o koledování, výsledcích a konkrétní využití výtěžku naleznete na www.charitaliberec.cz nebo www.trikralovasbirka.cz

26. 2. 2019 - Úterní mše sv.

Pravidelně budou slouženy během týdnu mše sv. v kapli Vzkříšení v úterý od 17h. Těšíme se na Vás!!

3. 3. 2019 - Pořad bohoslužeb od 3.3.

Pořad bohoslužeb najdete na https://drive.google.com/open?id=1HWJbei1SIR1VwgNI9S2Czajf1EsJwHIm

25. 2. 2019 - Aktuální pořad bohoslužeb a ohlášky

Pořad bohoslužeb v týdnu od 25.2.-3.3. a ohlášky z 24. 2. naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/1B-4otypyETtjKA_P-pT1Dn37-vyYbz08/view?usp=sharing

2. 3. 2019 - Karneval pro děti

Srdečně zveme rodiče s malými dětmi na tradiční karneval do sálu pod kaplí Vzkříšení. Letos se uskuteční v sobotu 2. března od 14,30h.

Téma karnevalu je letos: Cesta kolem světa.Těšíme se na originální dětské kostýmy!

Pro děti budeme mít opět připraven bohatý program - společné zpívání, hry, soutěže s cenami a vyhodnocení nejhezčích masek!

Přijďte! Těšíme se na Vás!!

P.S. Dobroty k občerstvení malých cestovatelů vítány.

2. 3. 2019 - Masopustní odpoledne

Srdečně Vás zveme do sálu pod kaplí - 2.3. nějak od 17h. - po ukončení dětského karnevalu ke společnému masopustnímu setkání.

Čeká Vás muzika k tanci i poslechu, gulášek a jiné dobroty, tombola v podobě domácích dobrot (do které se doufáme zapojíte i vy:-) a hlavně společné posezení. Kostými vítány.

Těšíme se na Vás!

Organizace-kontakt:Markéta Fišerová 773689201

22. 12. 2018 - Farní půjčovna běžek

Budete-li si chtít v tento zimní čas zasportovat a nemáte běžky, můžete využít naši půjčovnu běžek. V internetovém odkazu naleznete, jaké běžky jsou k zapůjčení. Další informace u manželů Hájkových.

Zimnímu relaxu v přírodě zdar! https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XgswEkhNFVlVc4V2_9XrCE5DDlUC-nRsmIrjcUvkYPk/edit?usp=sharing

1. 2. 2019 - Nový administrátor

Od 1.2. přebírá duchovní i materiální správu farnosti Vratislavice nad Nisou nový administrátor - P. Radek Jurnečka - arciděkan liberecký. Kontakt: mob. 734435436. Otec Rastislav Kršák zůstává i nadále v Liberci jako výpomocný duchovní.

4. 2. 2019 - Volby do pastorační rady

Dne 20. 1. 2019 proběhla přímá volba kandidátů do pastorační rady farnosti. Svoji kandidaturu přijali a byli zvoleni tito kandidáti počtem hlasů:

Marie Hájková 76

Zuzana Bémová 74

Miloš Zástěra 62

Pavel Fišer 61

Roman Staněk 46

Pastorační radu farnosti dále tvoří z titulu svojí funkce: P. Radek Jurnečka - administrátor, Václav Vaněk - Jáhen, Veronika Havlinová - pastorační asistentka.

Ekonomickou radu tvoří:

P. Radek Jurnečka

Naďa Vacková

Josef Bém

Jan Zedníček

10.2. 2019 - Přehled bohoslužeb 10.2.

Pořad bohoslužeb ve Vratislavicích od 10.-17.2.a ohlášky najdete na https://drive.google.com/open?id=1FgmwXA7O3buItk_HAVbHS3SbCc1Xnmsn

3.2. 2019 - Aktuální pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb a farní ohlášení v týdnu od 4.-10.2.2019 https://drive.google.com/file/d/1yLqo5Ay30ONQU4F33lpxhTsFAzJ1TspR/view?usp=sharing

3. 2. 2019 - Svatoblažejské požehnání

Svatoblažejské požehnání se tradičně uděluje na svátek sv. Blažeje 3. 2.

Blažej byl biskup v Sebastě v Arménii a zabýval se lékařskou praxí. Světec se stal ochráncem nemocných krčními chorobami a církev tuto tradici potvrdila liturgickým obřadem pod názvem "svatoblažejské požehnání".

Kněží se modlí těmito slovy: "Na přímluvu sv. Blažeje, biskupa a mučedníka ochraňuj nás (tě) Bůh od nemocí krčních i všelikého jiného zla. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen."

Ve Vratislavicích bude svatoblažejské požehnání udělováno v neděli 3. 2. při ranní mši sv., která začíná v 8,30h.

1. 2. 2019 - Svátek Hromnic

Svátek Uvedení Páně do chrámu neboli Hromnice oslavíme při vigilii tento pátek 1. 2. od 17h. v kapli Vzkříšení. Přineste si s sebou svíce k požehnání. Srdečně zveme!

25. 1. 2019 - Mše sv. v pátek 25.1.

Páteční mše sv. 25. 1. bude jako obvykle sloužena od 17h. v kapli Vzkříšení.