Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Mládež

Každou neděli po mši skončíme v cukrárně, foto Miriam Hájková

V roce 1989 dochází k pádu komunismu a církev se může naplno věnovat mladým lidem a dětem. Dosud se křesťanská výchova uskutečňovala pouze ve věřících rodinách. Fara poničená socialistickým "hospodařením" byla vrácena do rukou farnosti. Jáhen Václav Vaněk, pater Antonín a několik mladých v čele s Pavlem Stupkou zvou na faru děti z místní ZŠ. Hrají se zde hry, zpívá se s kytarou a Václav občas "zpestří" zábavu biblickým příběhem. Velkým lákadlem pro děti je možnost zahrát si ping-pong na starém pingpongovém stole, který dostala fara jako dar. V roce 1992 je řada dětí pokřtěna a na faře se začíná scházet skupina mládeže. Václav organizuje společné prázdninové pobyty na farách a chaloupkách a také zájezd do Německa. Mládež se tak dále stmeluje. V roce 1995 přechází do vratislavické farnosti několik mladých křesťanů z jiných církevních denominací v Liberci. V dalších letech se společenství ještě dále rozrostlo.

Dnes - o více než 10 let později - tvoří "spolčo" tzv. starší mládeže asi 20 - 25 lidí ve věku mezi dvaceti a třiceti lety. Většina z nich studuje v jiných městech, už se odstěhovala jinam, nebo již pracuje a tak spolu tráví více času hlavně o prázdninách. Dále je zde i společenství tzv. mladší mládeže, které tvoří asi deset mládežníků ve věku mezi třinácti a osmnácti lety. Většina z nich také studuje na některém z gymnázií v Liberci nebo blízkém Jablonci. Mladší mládež pořádá také nejrůznější společné akce ať už sami nebo se starší mládeží a pomalu, více či méně úspěšně, navazuje na své starší kamarády. O nejrůznějších činnostech naší mládeže vypovídá i to, že vytvořili tyto internetové stránky.

Nedělní odpolední procházka, tentokrát na Mojžíšův pramen, foto Jan Horáček
Nedělní odpolední procházka, tentokrát na Mojžíšův pramen
Pánská záležitost - velikonoční koledování, foto Jan Horáček
Pánská záležitost - velikonoční koledování
Mladší mládež při zahájení olympijských her na táboře v Kristiánově, foto Evelyn Bernard
Mladší mládež při zahájení olympijských her na táboře v Kristiánově
Na tradičním plese libereckých farností, foto Jan Horáček
Na tradičním plese libereckých farností
Další fotografie naleznete ve fotoalbu.

Misie a evangelizace

Někteří z nás cítí, že je třeba aktivně zvěstovat evangelium, slovem i skutky, že tento úkol leží na každém z nás a že to za nás nikdo neudělá. Hledáme způsoby, jak nejlépe sloužit. Účastníme se také letních Katolických charismatických konferencí a každou neděli večer se scházíme ke společným modlitbám za naši zemi, za diecézi, farnost i za sebe navzájem. Rádi bychom se seznámili s podobně hledajícími a uvažujícími katolíky(a nejen katolíky), kterým leží na srdci spása všech, založená na víře a následování Ježíše Krista a na přijetí křtu jako svátosti Církve. Povzbuzením v této snaze je pro nás láska svatého Otce k nám a důvěra, kterou v nás vkládá.