Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Pravidelné akce

Ilustrační foto, foto farní kronika
Den
Čas
Akce
Poznámky
Po
15.00
Výuka náboženství
4. - 5. třída
Út
9.30
Setkávání maminek s dětmi
dopolední program v klubovně
St
15.30
Výuka náboženství
1. - 3. třída
St
19.00
Večer chval
vždy 1. středu v měsíci v Kapli Vzkříšení
Čt
19.30
Modlitební setkání
zvlášť za naše rodiny a děti, vždy 2. čtvrtek v měsíci
16.00
Adorace
Klanění Pánu Ježíši Kristu v Eucharistii s možností svátosti smíření
18.00
Spolčo mládeže
pro 6. třídu a starší
Ne
8.30
Nedělní školička
program pro děti během bohoslužby slova, v sále pod kaplí nebo za kostelem
Ne
9.30
Posezení­ v sále
Nedělní­ posezení u kafe či čaje, po mši v sále. Jen když jsou mše v kapli.

Pokud není jinak uvedeno, konají se všechny akce pravidelně každý týden na faře.