Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Fotoalbum

Farní slavnosti - Svěcení Kaple Vzkříšení

Požehnání kříže pro Kapli Vzkříšení v kostele
Průvod s křížem do Kaple Vzkříšení
Otec biskup Josef Koukl odemyká slavnostně Kapli Vzkříšení
Kněží, jáhnů i ministrantů bylo požehnaně
Kněží společně s Otcem biskupem před oltářem
Otec biskup žehná obětní stůl
Společné posezení v sále
Všichni si pochutnávají na výborném guláši
Někdo se musel postarat také o rozlívání guláše
Ekumenická bohoslužba
Večerní chvály v kapli I.
Večerní chvály v kapli II.
Divadelní hra Žiži - Hus v Kostnici
Divadelní hra Žiži - Show v Kostnici
Divadelní hra Žiži - Upálení Mistra Jana Husa
Divadelní hra Žiži - V Táboře dělá každý něco
Divadelní hra Žiži - Helenka na vždy... (postava nejvíce vpravo je Žiži)
Divadelní hra Žiži - Na závěr si všichni společně zazpívali Spoj nás v jedno Pane...
Divadelní hra Žiži - Děkovačka