Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Sezónní aktivity

Dětské dny libereckých farností

Z pohádky do pohádky - 1. 6. 2002

V sobotu 1.6.2002 proběhl U Obrázku dětský den libereckých farností. Program celého dne byl již tradiční, ikdyž jisté odlišnosti by se našli. Díky menším organizačním problémům jsem pro tentokrát začínali hned dětskou bohoslužbou, kterou sloužil Mirek Kloz a Lojza Heger.

Trochu netradičně také vypadalo osazenstvo v kapli, počet dětí byl podobný počtu mládeže a dospělých. Po bohoslužbě se vše již začalo naplno rozbíhat, přicházelo stále více dětí, konečně jsme se všichni mohli i zaregistrovat a dostat kartičky. A pak již za zábavného moderování Mariana M. mohli všechny děti předvést svá krátká divadelní představení, tentokrát na aktuální téma: Za života svaté Zdislavy. Každá z farností nacvičila jeden z příběhů Zdislavina života a to od její svatby až po její smrt. Jak dospělí tak děti se všem divadýlkům docela zasmáli a odměnili je nemalým potleskem.

A teď již nezbývalo než čekat na vytoužený oběd, fronta se tvořila již asi čtvrt hodiny před příjezdem párků. No, už jsem to prozradil, k obědu byli jako každým rokem párky(Děkujeme za sponzorský dar manželům Pavlíkovým!) s hořčicí a chlebem(Děkujeme za sponzorský dar Pekárně Liberec).

Všichni jsme se dosyta najedli a pak se už rozeběhli po louce a začali soutěžit. Chvíli sice trvalo, než se všichni organizátoři soutěží připravili na soutěžechtivé děti, ale vše dobře dopadlo. Soutěží bylo nakonec všech šestnáct, jenom namátkou vyberu: stavěly se hrady, Jiříkové nalévali poháry, Ježibaby jezdily na koštěti, lovily se rybičky, přebíraly se fazole atd. Všechno soutěžení nakonec děti zakončili úplným vyprodáním obchodu a slavnostním zakřičením: "Dětskému dnu třikrát hurá! Hurá! Hurá! Hurá!". Tak takhle skončil další dětský den libereckých farnosti a mohu konstatoval, že se povedl, stejně jako počasí, které sice ráno vypadalo docela chladně, ale nakonec se udělalo krásně. A my si nemůžeme přát nic víc, než aby se povedlo stejnou akci příští rok znovu zopakovat.

Děkujeme také všem, kteří se na přípravě a organizaci dětského dne nějak podíleli!

Dominik Fišer
Soutěž - Tak kolik chytíš rybiček, rybáři?, foto Dominik Fišer
Soutěž - Tak kolik chytíš rybiček, rybáři?, foto Dominik Fišer
Další fotografie naleznete ve fotoalbu.