Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Sezónní aktivity

Farní slavnosti

Oslavy třístého výročí našeho kostela - 9. - 10. 6. 2001

Během víkendu 9.-10. června se v rámci oslav třístého výročí otevření vratislavického kostela uskutečnilo ve farním sále setkání vratislavických rodáků, žijících již řadu desetiletí v zahraničí. Jedná se především o občany německé národnosti, které postihl odsun místního obyvatelstva po druhé světové válce. Hosté se do Vratislavic sjeli především z Bavorska a Rakouska. V rámci setkání byla v sále zahájena výstava liturgického náčiní, fotografií atd. O pohoštění se starali vratislavičtí farníci - podával se vynikající guláš s pečivem, místní vratislavické pivo, popř. nealkoholické nápoje. Naši hosté nejen že si prohlédli rodné Vratislavice po více než čtyřiceti letech, ale mohli se především setkat mezi sebou, neboť žijí v SRN na různých místech. V neděli jsme se všichni zúčastnili mše svaté, kterou sloužil otec biskup Josef Koukl, který zde rovněž udělil svátost biřmování několika mladým věřícím. Poté se již naši milí hosté vydali na zpáteční cestu a místní farníci pokračovali v oslavách až do odpoledne. Bylo to příjemné setkání, setkání, které obohacuje a spojuje.

Dominik Fišer
Úplně plný kostel při nedělních oslavách
Úplně plný kostel při nedělních oslavách
Další fotografie naleznete ve fotoalbu.