Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Sezónní aktivity

Farní slavnosti

Biřmování - 29. 5. 2005

Svátosti biřmování se zúčastnila naše skupina (většina z nás tvoří vratislavickou „mladší“ mládež) - celkem deset biřmovanců ve věku od šestnácti do dvaceti šesti let. Na přijetí této svátosti jsme byli připravováni od začátku školního roku 2004/2005 každý čtvrtek. Průvodcem v přípravě nám byl náš jáhen Václav Vaněk. Mimo jinou literaturu, ze které jsme se připravovali, bych chtěl jmenovat a zároveň doporučit k přečtení i ostatním Credo od P. Ing. Aleše Opatrného.

Samotnému obřadu předcházelo sobotní večerní setkání s otcem biskupem Pavlem Posádem, které mělo proběhnout jako meditace, ale spíše jsme se dozvěděli, co ještě nevíme a co bychom jako biřmovanci vědět měli. Každý si z tohoto setkání odnesl své. Zpovědí u otce biskupa jsme byli očištěni a zároveň povzbuzeni k radosti ze svátosti biřmování, kterou jsme měli následující den přijmout.

Biřmování probíhalo jako součást nedělní mše v Kapli Vzkříšení. Celý obřad měl slavnostní, ne však upjatou atmosféru. Jako biřmovanci jsme nesli dary. Kromě těch obvyklých i sedm rudých růží, jako je sedm darů Ducha Svatého. Při pomazání biřmovanců olejem zněla naše více či méně obvyklá biřmovací jména. Vnitřní pocity v té chvíli se slovy těžko popisují. Ten, kdo je biřmovaný, asi sám nejlépe ví, jaké to je. Ale všichni se shodneme na tom, že Duch Svatý byl s námi.

Nakonec jsme se s otcem biskupem a s kmotry vyfotili, a poté jsme se přesunuli dolů do sálu, kde se konal oběd pro všechny, kteří měli chuť se ho zúčastnit. Po výtečném guláši biřmovanci představovali své rodiny a kmotry otci biskupovi. Po přátelském popovídání musel otec biskup odjet biřmovat do další farnosti.

Vojtěch Pavlík
Dominik, foto Jan Horáček
Dominik, foto Jan Horáček
Další fotografie naleznete ve fotoalbu.