Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Sezónní aktivity

Další aktivity

Děkovná pouť aneb výlet dětí, které byly u prvního svatého přijímaní, do Hejnic - 20. 5. 2006

Nejprve jsme jeli vlakem do Oldřichova. Odtamtud pěšky směrem na Doubravku. Tam nastala naše první komplikace – nevěděli jsme kudy kam. Nakonec vyhrála správná poutnická cesta vedoucí do Hejnic. Na této cestě jsme narazili na mnoho pěkných pastvin. Také jsme v lese stavěli domečky.

Bazilika v Hejnicích je veliká, takže jsme ji bez problému našli. V ní proběhla naše modlitba. Každý si také zapálil svíčku.

Anežce bylo špatně a ostatní bolely nohy. Proto jsme si lehli na lavičky před bazilikou. Pak jsme šli do cukrárny. Sladkosti jsme z části vyběhali v parku u nádraží. Moc dlouho jsme si bohužel nehráli, protože brzy přijel vlak. My jsme si mysleli, že pojedeme luxusním Pendolínem ale museli jsme se naskládat do staré pixly. Několikrát jsme přestupovali, ale nakonec jsme se zdárně dostali do Stráže.

Ve Stráži na faře, kde bydlí Evelyna, jsme opékali buřty. Později přijeli i naši rodiče a poseděli s námi. Bohužel začalo hodně pršet a tím byl náš výlet předčasně ukončen. Výlet byl moc pěkný a už se těším na další!

Anežka Těmínová