Česky Deutsch English
Vratislavické farní stránky
Diecéze litoměřická | Vikariát liberecký

Sezónní aktivity

Tábory

Táborový týden - Bozkov - 20. - 25. 7. 2009

Letošní tábor se uskutečnil v Bozkově 20. – 25. 7. 2009 a zúčastnilo se ho dvanáct dětí a pět vedoucích. Kuchařku nám dělala Marion a všechna jídla, která nám připravila, nám velmi chutnala. Celý náš táborový týden se odehrával ve stylu plavby všemi světovými oceány.

Všechno začalo na nádraží ve Vratislavicích, odkud jsme jeli zhruba hodinu vlakem do Jesenného. Pak jsme šli pěšky do Bozkova. Po chvíli jsme přešli most přes Kamenici. Na druhé straně řeky jsme se rozdělili na dvě skupiny a hráli jsme hru. Museli jsme sbírat papírky, na kterých byly napsané úkoly. Cesta nám uběhla velmi rychle a ani jsme se nenadáli a stáli jsme u fary v Bozkově.

Každý den jsme všichni společně snídali, obědvali i večeřeli. Mezi jednotlivými jídly jsme hráli různé hry, které nás provedly všemi oceány kolem světa. Zjistili jsme o oceánech spoustu nových informací, které jsme ještě nevěděli. Po takto vyplněném dni jsme se po večeři sešli u ohně nebo v jídelně. Den jsme zakončili modlitbou, při které jsme si zazpívali spoustu písniček, a večerníčkem. Pak jsme se celí unavení odplížili do postele.

Ve čtvrtek jsme vyrazili na výlet údolím Kamenice a Jizery do Semil. Cestou jsme si zahráli třeba hru Kolíček. Ten kdo měl na sobě kolíček, tak musel splnit nějaký úkol, třeba vzít všem batohy nebo přečíst naučnou tabuli – anglicky nebo německy. Po výletě se nám bohužel stala nepříjemná a strašidelná věc. Když jsme byli v kostele na mši, venku začala velká bouřka s vichřicí a téměř se setmělo. Během mše spadl velký strom, ale naštěstí ne na kostel, a přestala jít elektrika. Ani jsme se neodvážili vyjít ven, protože všude okolo padaly stromy a lítaly střešní tašky. Jedna větev nám spadla přímo na zaparkované auto. Naštěstí se ale nikomu z nás nic nestalo.

Tímto krátkým shrnutím celého tábora děkujeme všem našim vedoucím a kuchařce za pěkné zážitky, které nám připravili během celého táborového týdne, a už se těšíme na další rok.

Katka Vacková